(Begeleidings)ethiek en het openbaar bestuur

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021 op donderdag 11 november vond de sessie ‘(Begeleidings)ethiek en het openbaar bestuur’ plaats. De sessie werd georganiseerd door ECP en NL AIC.

Sprekers

Tijdens deze sessie kwamen verschillende sprekers aan het woord: Edwin Borst (ECP | Platform voor de informatieSamenleving), Roxane Daniels (VNG), Ivonne Jansen-Dings (Provincie Zuid-Holland), Daniël Tijink (ECP | Platform voor de informatieSamenleving) en Anne Fleur van Veenstra (TNO)

Invulling sessie

Binnen het publiek domein zijn er veel mogelijkheden voor de inzet van technologie. Technologie roept altijd al ethische vragen op, maar binnen de democratische ruimte van het publiek domein des te meer. In deze sessie gingen we hierover in gesprek met vertegenwoordigers van gemeenten en provincie. Ook keken we hoe we technologische ontwikkelingen ethisch kunnen begeleiden, bijvoorbeeld aan de hand van de aanpak begeleidingsethiek (www.begeleidingsethiek.nl).

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek