AI for people, AI with people or AI by people

Tijdens het ECP Jaarfestival 2021 op donderdag 11 november vond de sessie ‘AI for people, AI with people or AI by people ’ plaats. Deze sessie werd georganiseerd door AI Technology for People, met bijdragen van de Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en ECP.

Sprekers

Tijdens deze sessie kwamen verschillende sprekers aan het woord: Sennay Ghebreab (Universiteit Amsterdam), Milou Jansen (Gemeente Amsterdam), Anita Nijboer (AI technology for people), Nanda Piersma(HvA/CWI) en Daniël Tijink (ECP | Platform voor de InformatieSamenleving)

Invulling sessie

Zonder betrokkenheid geen verantwoorde AI. Hoe kom je tot succesvolle en inclusieve AI implementatie? Perspectieven vanuit technologie, studenten en professionals, burgers en de begeleidingsethiek.

AI en Data Science dringen door in alle haarvaten van de maatschappij. De wetenschappelijke ontwikkelingen op deze gebieden gaan snel en toepassingen beïnvloeden alle sectoren en beroepen. Dit roept bij de overheid, bedrijven en in het publieke debat de nodige vragen op. Vragen om scholing en talent, maar ook maatschappelijke, sociale en ethische vragen, zoals: hoe willen we AI in de samenleving vormgeven en hoe stellen we de gebruiker centraal? Hoe zorgen we dat degene om wie het gaat ook daadwerkelijk betrokken wordt, is en blijft.

We belichten dit vraagstuk vanuit het perspectief van de technologie, van studenten en professionals en vanuit inwoners van de stad Amsterdam.

 

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek