17-07-2013

Jaarcongres ECP: een breed scala aan onderwerpen

Deze zomermaanden werkt  ECP aan een inspirerend programma van het Jaarcongres ECP dat op 14 november plaatsvindt. Naast een plenair programma wordt in 16 sessies een breed scala aan onderwerpen aangeboden. Wij lichten er een aantal voor u uit.

 

De impact van 3D Printing

Voorspeld wordt dat de markt voor 3D-printing in 2020 een totale omvang heeft van 7,5 miljard dollar. 3D-printing is booming! 3D-printers zijn niet alleen de volgende nieuwe gadget voor consumenten, maar krijgen grote impact op de manier waarop bedrijven hun productieprocessen hebben ingericht. In deze sessie wordt ingegaan op de ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van 3D-printing en het benutten van kansen die deze techniek met zicht meebrengt voor de toekomst.

 

Sessie Big Data: waar staan we nu?

‘Big data’ is inmiddels een begrip. Maar waar staan we nu? De Europese Commissie gaf immers onlangs aan dat Big Data de nieuwe olie van de maatschappij is. Maar is dat ook zo? En waar staan we nu mondiaal en in Europa? In deze sessie wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken. 

 

Opschaling in de zorg

Innovatieve ICT-projecten en initiatieven in de zorg komen als paddenstoelen uit de grond. Maar innovaties zijn pas echt een bijdrage aan het zorgsysteem als ze breed gebruikt kunnen worden. In deze sessie gaan we aan de hand van een praktijkvoorbeelden in op te overwinnen belemmeringen en de essentiële randvoorwaarden. Denk aan standaardisatie, digivaardigheden of het vertrouwen in de e-health oplossing bij arts en patiënt. Maar ook aan voorwaarden aan het zorgsysteem, zoals de juiste financiële prikkels en nieuwe vormen van samenwerking. 

 

Politiek café

Ook dit jaar wordt er weer een politiek café georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd om mee te debatteren met politici, marktpartijen en overheid over actuele thema’s. 

 

Ambitieuze MKBer innoveert met ICT

Veel MKB-ers missen marktkansen omdat kennis over de inzet van ICT voor productinnovaties hen vaak niet bereikt. Ook is High performance Computing (HPC) niet toegankelijk voor hightech MKB-ers waardoor prototypeontwikkeling in ICT omgeving niet mogelijk is en het ontwikkelen van nieuwe producten duurder dan nodig is. Hun concurrentiekracht kan worden vergroot door  het gebruik van ICT voor product- en diensteninnovatie  te verhogen. In de bouwsector worden nu initiatieven ontplooid die hier verandering in moeten brengen. U hoort de eerste resultaten.

 

Overheid in contact met de burger

Het contact met de burger raakt de kern van de overheid. Hoe kan de digitale dienstverlening tussen overheid, burger en bedrijfsleven worden verbeterd? De overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2017 burgers en bedrijven massaal gebruik te laten maken van digitale voorzieningen maar dan wel op een veilige en betrouwbare manier. 

 

Meer informatie en aanmelding vindt op www.jaarcongresecp.nl