15-05-2012

IPv6 seminar voor overheden

Op donderdagmiddag 10 mei organiseerde de IPv6 Task Force (belegd bij ECP) in samenwerking met het Forum Standaardisatie een IPv6 seminar voor overheden. Bijna 90 belangstellenden waren aanwezig in Nieuwspoort in Den Haag om het seminar bij te wonen en meer informatie te vergaren over de implementatie van IPv6.

Het seminar werd geopend door dagvoorzitter Nico Westpalm van Hoorn (voorzitter Forum Standaardisatie) en Joost Tholhuijsen (vertegenwoordiger IPv6 Task Force). Nico en Joost benadrukten dat IPv6 al sinds eind 2010 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van College Standaardisatie staat. Ze stelden dat het seminar vooral gericht was op kennisdeling over  implementatie.

Ron Roozendaal (CIO Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stond als eerste spreker op het programma en vertelde dat de website Rijksoverheid.nl, die IPv6 al jaren volledig ondersteunt, is aangemeld voor de World IPv6 Launch op 6 juni. Daarnaast maakte hij bekend dat de Rijks CIO’s in ICCIO-verband beleid voor de invoering van IPv6 binnen de Rijksdienst hebben vastgesteld. Het ICCIO vraagt Logius om de komende maanden een uitvoeringstoets voor dit beleid te doen.
 

De volgende spreker was Constanze Bürger (Bundesministerium des Innern). Zij is werkzaam bij de Duitse overheid en houdt zich bezig met de invoering van IPv6, overheidsbreed. Ze vertelde dat de Duitse centrale overheid zelf een IP-range heeft geclaimd die zij verdeelt over de verschillende overheidsorganisaties.  Daarnaast gaf zij aan dat, naast de noodzaak vanwege het IPv4-adressentekort, de invoering van IPv6 een enorme driver is achter verder volwassenwording en professionalisering van internetdienstverlening door overheden. 
 

Vervolgens kreeg Michiel Ettema van de gemeente Alkmaar het woord. Hij lichtte toe hoe de gemeente Alkmaar met de implementatie van IPv6 is begonnen, hoe zij tegen IPv6 aankijken en hoe zij de implementatie aanpakken. Ook zij, als vooroplopende gemeente, zitten nog met een aantal aandachtspunten zoals de kwetsbaarheid van nieuwe technologie en het bewustzijn binnen de organisatie.

Joost Tholhuijsen en Arjen Holtzer (IPv6 Task Force) lieten in hun presentatie zien dat decentrale overheden nog een hele slag te slaan hebben wat betreft het benaderbaar maken van websites via IPv6. Ook lieten Joost en Arjen een aantal statistieken zien die erop wijzen dat de voorraad IPv4-adressen echt op zijn. Vanwege deze urgentie is er binnen de IPv6 Task Force een subgroep voor decentrale overheden opgericht. Deze organiseert informatiebijeenkomsten en heeft ervoor gezorgd dat er in januari een manifest is getekend door TMA (Telecom Management Association), IMG100.000+ (de vereniging van automatiseringsmanagers van de grote gemeenten) en VIAG (Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeenten). Zij onderstrepen hiermee het belang van tijdige voorbereiding door decentrale overheden.

Maarten Carels (XS4ALL) leidde zijn presentatie in met de reden waarom XS4ALL zo ver gevorderd is met IPv6 in vergelijking met andere Nederlandse ISP’s: “XS4ALL bestaat voor een groot deel uit techneuten en wij vinden het gewoon leuk!” Verder gaf hij aan hoe de implementatie is verlopen, hoeveel klanten aangesloten zijn op IPv6 en gaf hij een aantal tips hoe je zelf aan de slag kunt gaan met IPv6 en voor welke (technische) valkuilen je moet waken. XS4ALL gaat binnenkort bij iedere nieuwe klant IPv6 standaard aan zetten.

Tenslotte ging Sander Steffann in op de IPv6-nummerplannen. Aangezien IPv6 zo veel meer adressen beschikbaar heeft dan IPv4 hoeft er niet meer zuinig omgesprongen te worden met IP-adressen en kan er gekozen worden voor een meer praktische inrichting van het nummerplan. Echter dit vergt wel een cultuuromslag bij veel bedrijven aangezien zij zo gewend zijn om zuinig om te springen met IP-adressen.
 

Afsluiting
In de afronding stelde dagvoorzitter Nico Westpalm van Hoorn dat de rode draad van de dag was: “Ga (verder) met IPv6 aan de slag, eis IPv6 van leveranciers en leer van elkaar”. Verder vatte hij samen dat het niet de vraag is óf de overheid IPv6 moet invoeren maar hoe de overheid, door van elkaar te leren, dit zo efficiënt mogelijk kan doen.

Bronnen
• IPv6 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst incl. handige verwijzingen naar implementatie-informatie.
• Voor meer informatie over het centraal onderbrengen van domeinnamen bij DPC/AZ zie Rijksoverheid.nl het Rijksportaal (deze laatste is alleen toegankelijk voor Rijksambtenaren).
• Voor het opstellen van nummerplannen is een handleiding door SURFnet gepubliceerd.
• LinkedIn-groep NL IPv6 Task Force