15-04-2013

iPoort over falen IT-projecten overheid

Grote IT-projecten bij de overheid zijn moeilijk vanwege de vele aspecten, zoals de technische en de organisatorische complexiteit en vooral de politieke context.

Dit werd gesteld tijdens iPoort op 11 april jl. in Nieuwspoort Den Haag over de faalfactoren bij grote IT-projecten van de overheid. Regelmatig ontstaan bij deze projecten problemen op het vlak van kostenoverschrijdingen, het tijdsschema en privacy/beveiliging. Voorbeelden zijn het ICT-systeem voor de uitkeringen van het UWV dat in 2008 werd stopgezet, met een schade van zo’n negentig miljoen euro, en het Elektronisch Patiëntendossier waar twee jaar geleden de stekker uit werd gehaald.

 

De discussie tijdens iPoort, waarin ECP deelnemer is, richtte zich op de volgende vragen. Hoe kan de Nederlandse overheid de belangrijkste onderliggende oorzaken van falende ICTprojecten weg nemen? Welke rol heeft het parlement? Wat kan Nederland leren van de internationale ervaringen?

 

In het debat, onder leiding van iPoort-voorzitter Frits Bussemaker, stelde Tom Holsøe dat de invloed die voortdurende wetsaanpassingen hebben op het succes van grote projecten niet moet worden onderschat. Holsøe is advocaat bij Kammeradvokaten dat de Deense landsadvocaat adviseert en auteur van het nieuwe modelcontract voor de levering van grote ICT-projecten aan de Deense overheid.

 

Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman en president van het International

Ombudsman Institute (IOI) bepleitte het ‘burgerperspectief’. Hij benadrukte dat burgers voor wie de digitalisering van (overheids)diensten problemen oplevert, zo’n vijftien procent van de bevolking, moeten worden beschermd tegen achterstand.

 

Marietje Schaake, lid van het Europees Parlement namens D66 en bestuurslid van de European Internet Foundation benadrukte dat verbetering van de kwaliteit van software en digitale systemen een internationale (i.c. een Europese) benadering vereist. Zij bepleit initiatieven zoals het genoemde modelcontract voor grote ICT-projecten en ziet die het liefst supranationaal tot stand komen. Schaake is volgens The Wall Street Journal "Europe’s most wired politician".

 

Nagenoeg alle processen (diensten en productie) in de informatiesamenleving worden ondersteund door ICT. iPoort wil een bijdrage leveren aan de discussie over de betekenis van ICT voor de maatschappij en een toepassing daarvan bevorderen. Dit op een evenwichtige wijze, rekeninghoudend met alle stakeholders.