22-04-2021

Investeren in opschalen regionale initiatieven

Nederland loopt internationaal voorop op het gebied van innovatie en ICT. Deze koppositie zorgt voor een grote behoefte aan professionals met bijpassende ICT-vaardigheden. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten (ruim 70% van alle ICT’ers werkt buiten de traditionele IT-sector(en)), stijgt het aantal vacatures flink.

Het is daarom belangrijk om het dringende tekort aan ICT-talent op te lossen. Uit de laatste cijfers van pr-eDICT blijkt dat – hoewel we op de goede weg zijn – er wel meer nodig is dan we nu doen om de vraag naar ICT-professionals aan te kunnen. Daarom presenteert de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) samen met alle partners een opschalingsplan rondom regionale initiatieven voor om- en bijscholing naar ICT-professionals.

Lotte de Bruijn, ambassadeur HCA ICT: “Om het tekort op te lossen werken we binnen de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) samen met vele partners aan een opschalingsplan rondom regionale initiatieven voor om- en bijscholing naar het ICT-vak. Met het plan willen we door een investering van 80 miljoen in vier jaar tijd 36.000 extra mensen opleiden en om- en bijscholen en daarbij in totaal 12.000 bedrijven betrekken.”

In de regio zijn verschillende initiatieven waarbij bedrijven, overheden en onderwijs samenwerken. Een aantal van deze initiatieven richt zich ook specifiek op het inclusiever maken van de ICT-sector. Door het opschalen van deze initiatieven kan er beter worden voldaan aan de grote vraag.

Om een goed beeld te krijgen van wat het volgen van een opleiding of omscholingstraject precies inhoudt, heeft de HCA ICT een aantal video’s en interviews gemaakt.

Lees hier het Opschalingsplan HCA ICT Regionale initiatieven voor om- en bijscholing digitalisering 2021 – 2025 (pdf).

Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van HCA ICT.

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig