11-04-2016

Inventariserend onderzoek Internet of Toys

​​Het Internet of Toys is een variant op het Internet of Things: speelgoed dat met internet is verbonden en reageert op het kind en de omgeving. In het onderzoek staan enkele voorbeelden van connected speelgoed, inclusief links naar filmpjes waarop het connected speelgoed wordt getoond en uitgelegd.

Dit onderzoek richtte zich vooral op interviews met mensen met expertise op het gebied van the Internet of Toys, zoals technische experts, pedagogen en professionals op het gebied van preventie of veiligheid.

Aan bod komen vragen als:

  • Welke ontwikkelingen verwacht je?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van the Internet of Toys?
  • Wat zijn (mogelijke) pedagogische of maatschappelijke implicaties?
  • Wat zijn de verschillende verantwoordelijkheden van speelgoedfabrikanten, overheid en ouders?

Steeds terugkerende thema’s zijn bijvoorbeeld vraagstukken rond privacy, datalekken en data hacks.

Kijk voor meer informatie en om het onderzoek te downloaden hier.