13-03-2013

Internet Governance in Den Haag

Wegens succes wordt het NL IGF Event herhaald op donderdag 13 juni 2013. Met inspirerende sprekers en interactieve sessies worden uiteenlopende onderwerpen rondom internet governance besproken. En u bepaalt de agenda: Welke kwesties, risico’s en uitdagingen herkent u en wilt u nog onder de aandacht brengen van relevante partijen? Organiseer uw eigen workshop op het NL IGF Event!

 

NL IGF Event 2013
donderdag 13 juni 2013

13.00-17.00 uur

Koninklijke Schouwburg Den Haag
 

De toekomst van internet is cruciaal voor onze samenleving. Maatschappelijke, humanitaire, economische en sociale vraagstukken die internet met zich mee brengt staan hoog op de agenda van overheden, bedrijfsleven en politiek. 
 

Wat is het belang van een open en vrij internet?  Welke maatregen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime?  Wat is de impact van sociale media? Welke ethische vraagstukken vragen om aandacht? 

 

De impact van het internet is immens en vraagt om een open dialoog tussen alle stakeholders, dat met groot succes vorm gekregen heeft in het mondiale Internet Governance Forum. 

Maar ook in Nederland is een multistakehoder bijeenkomst waar parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden met elkaar het gesprek aangaan van grote meerwaarde. Daarom organiseren het Ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP een Nederlands Internet Governance Forum, waarbij een hele middag kennis kan worden gedeeld en het debat kan worden aangegaan rondom netelige discussies. 

 

Oproep: U bepaalt de agenda

De agenda van dit NL IGF event wordt vooral bepaald door de deelnemers. Welke kwesties, risico’s en uitdagingen herkent u en wilt u nog onder de aandacht brengen van relevante partijen? Een eigen workshop? Een discussie over een bepaald thema? Er kan ingetekend worden op een eigen workshop of thema’s kunnen worden aangedragen. Het NL IGF is ook een open consultatie: Wat kan en wil Nederland bijdragen aan het mondiale IGF? Laat het ons weten via nligf@ecp.nl.
 

NL IGF Event bijwonen? 

Wij gaan graag met u in gesprek over wat u vindt van de ontwikkelingen en de verschillende internetvraagstukken! U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier.

 

Over het Nederlands Internet Governance Forum

NL IGF wil ook het belang van dit mondiale Internet Governance forum (IGF) in Nederland breed onder de aandacht brengen. Deel uw visie of mening tijdens het event op 13 juni of via sociale media.  En natuurlijk willen we u ook graag enthousiasmeren om mee te gaan naar het IGF.  Van 21 tot en met 25 oktober 2013 vindt het IGF plaats op Bali, Indonesië. Het IGF  is de plek bij uitstek waar beleidsmakers, bedrijfsleven, wetenschap, belangenorganisaties en politici vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten en input wordt gegeven voor toekomstig beleid op het gebied van internet. 

 

Meer informatie over het NL IGF en haar activiteiten is te vinden op www.nligf.nl