20-02-2014

Internet Governance in 2014

Roep om input

Om de agenda te kunnen bepalen heeft het IGF secretariaat een publieke oproep gedaan om input. Suggesties en ideeën over welke onderwerpen moeten worden bediscussieerd tijdens het IGF 2014 zijn van harte welkom.

Bijdrages die al zijn ingediend kunt u hier bekijken.

Vanuit het Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF) heeft ECP de volgende onderwerpen aangedragen:

– ‘A practical approach towards building digital trust’.
o How to get started in a practical way to strengthen digital trust in (your) society?
o What are the building blocks you need to succeed?
o How do you come to a quick result (prevent the process from taking years)
o Practical guidelines for the visionaries who are shaping the future!

– What to do about the mismatch between standards and the implementation/knowledge 

– Privacy and netneutrality

– The view of Young Entrepeneurs on Internet Governance

 

Open consultaties

Deze week (19 en 20 februari) vonden de open consultaties en bijeenkomsten van de Multistakeholder Advisory Group (MAG) plaats in Geneve, Zwitserland. Hier werden de eerste inhoudelijke voorstellen besproken. Onder andere netneutraliteit, privacy, de rol van overheden en vrijheid van meningsuiting passeerden de revue. Binnenkort is een samenvatting te vinden op de website van het IGF: www.intgovforum.org

 

Internet Governance in Brazilië

Op 23 en 24 april 2014 wordt een mondiaal multistakeholder bijeenkomst over internet governance in Sao Paulo georganiseerd. De organisatie (CGI.br en /1Net) wil via een pre-registratieformulier weten wie er belangstelling heeft om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Het is goed om te weten dat de Brazilianen al hebben aangegeven dat het zeker geen ‘mega-event’ zal worden, zoals het IGF. Vandaar ook deze pre-registratie, zodat de organisatie zicht kan krijgen op wie ze zouden kunnen uitnodigen. Mocht u intresse hebben dan stelt het NL IGF het zeer op prijs als u hen daarvan op de hoogte brengt via nligf@ecp.nl

Het pre-registratieformulier is hier te vinden.

Over NL IGF

Binnen NL IGF werken het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP samen om het belang van het Internet Governance Forum in Nederland breed te adresseren. Dit doen zij enerzijds om de uitkomsten van dit internationale forum een goede inbedding te geven in het nationale beleid en anderzijds om de Nederlandse stem in internationaal kader te laten horen en belangrijke Nederlandse thema’s in te brengen in het IGF. Zie ook www.nligf.nl