30-09-2010

Internet Governance Forum 2010

Van 14 tot en met 17 september jongstleden vond voor de vijfde keer het mondiale Internet Governance Forum (IGF) plaats, dit jaar in Vilnius, Litouwen. Tijdens dit internationale forum organiseerde het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP-EPN gezamenlijk een workshop waar het belang van een publiek private samenwerking voor de aanpak van internetveiligheid/cybercrime centraal stond.

Een goede verbondenheid van het nationale internetdebat met de mondiale ontwikkelingen is van belang om onderwerpen te agenderen die in internationaal kader moeten worden aangepakt zoals de bestrijding van spam, cybercriminaliteit, of om wat internationaal speelt een goede inbedding te geven in het nationale beleid. Het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP-EPN  vinden het dan ook belangrijk om met een stevige Nederlandse delegatie vertegenwoordigd te zijn op het IGF.

Om het forum breder onder de aandacht te brengen in Nederland hebben zij een workshop op het IGF georganiseerd. Hier vindt u het verslag van de workshop Public-private cooperation on Internet safety/ cybercrime.

Door meer aandacht te geven aan het Forum kan Nederland  beter profiteren van vernieuwende invalshoeken die tijdens het IGF naar voren komen. Zowel marktpartijen als overheden hebben hier baat bij voor beleidsvorming. Opgedane kennis, ervaringen en visies tijdens het IGF werden uitgewisseld tijdens een diner dat ECP-EPN en het ministerie van Economische Zaken organiseerde voor de aanwezige Nederlanders. Aan tafel zaten marktpartijen, overheden en parlementariërs.

Internet Governance Forum
Het Internet Governance Forum (opgericht in 2005 tijdens de World Summit on Information society) wil bijdragen aan een veilig, democratisch en stabiel internet door internationale kennisuitwisseling en samenwerking (in lijn met de Agenda voor de Informatiemaatschappij). In het najaar van 2006 vond de eerste bijeenkomst van dit Forum plaats. Deze bijeenkomst mondde uit in een aantal initiatieven en dynamic coalitions, en werd door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties algemeen als een succes gezien. Kijk ook op www.intgovforum.org