06-09-2013

Internet en social media geven (cyber) pesten een nieuwe dimensie

Door internet en de opkomst van social media hebben pesten en cyberpesten een nieuwe dimensie gekregen. LIKE brengt de dialoog tussen jongeren op gang en laat hen nadenken over zichzelf en de wereld om hen heen. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum overhandigde voorafgaand aan de première het nieuwe beeldmerk ‘LIKE tegen pesten’ aan leerlingen van het Alberdingk Thijm College uit Hilversum. De eerste boekingen voor LIKE komen inmiddels binnen. PlayBack verwacht de voorstelling komend schooljaar 150 keer te spelen.

“Wij maken met deze voorstelling een belangrijk thema voor jongeren, pesten, herkenbaar en realistisch en op een veilige manier op school bespreekbaar. LIKE schetst de belevingswereld van pesters, gepeste jongeren en omstanders om iedereen ervan bewust te maken hoe groepsdruk en rolpatronen en de invloed die je daar zelf op hebt, werkt. Hiermee bieden we leerlingen en docenten inzicht hoe pestgedrag kan stoppen of worden voorkomen”, aldus Marieke Simons, zakelijk directeur PlayBack.

Omgaan met pesten op school niet altijd makkelijk
Het Alberdingk Thijm College in Hilversum is een ‘laptopschool’, waar alle leerlingen werken met een tablet en veel gebruiken maken van internet. Maaike Luttikhuis, conrector Leerlingzorg: “LIKE is indrukwekkend en realistisch. Ik werd er op sommige momenten echt even stil van. Als wij op school signaleren dat er sprake is van pesten, schakelen wij een pest-mediator in. De eerste stap is praten met de gepeste leerling, vervolgens wordt het gesprek aangegaan met de pester. Zo wordt voor ons duidelijk wat het verschil in ervaring van de situatie is. Deze stappen zijn vaak al genoeg om het pesten te stoppen, omdat de pester vaak niet beseft wat hij of zij aanricht. Door bewustzijn te creëren komt vaak het besef dat pesten helemaal niet de manier is waarop leerlingen met elkaar om willen gaan.”

Tineke Netelenbos, voorzitter Digivaardig & Digiveilig en Digital Champion Nederland, is enthousiast over LIKE: “Tegenwoordig leven tieners met hun mobiele telefoon in de hand. Met de opkomst van social media zitten ze soms de hele dag online. Dat vergemakkelijkt de mogelijkheid om digitaal te pesten. De school is de beste plek om online omgangsvormen met elkaar te bespreken. Het is in de eerste plaats belangrijk dat scholen (digitaal) pesten erkennen en opnemen in hun pestbeleid. Tegelijk merk ik dat scholen op zoek zijn naar concrete hulpmiddelen om (online) pesten een halt toe te roepen. De wijze waarop PlayBack LIKE speelt, zal op jongeren grote indruk maken. Het is rauw maar wel duidelijk. Ik hoop dat de voorstelling een serieuze bijdrage kan leveren aan de strijd tegen (digitaal) pesten, want de gevolgen zijn soms vreselijk.”

Yvonne Schers van UPC Nederland, één van de supporters van de voorstelling, vult aan: “Internet en sociale media zijn bedoeld om ons leven te verbeteren en fijner te maken. Online pesten hoort daar niet bij. De gesprekken tussen de acteurs van LIKE en de leerlingen laten zien dat jongeren zelf veel ideeën hebben over het tegengaan van pesten. Deze voorstelling is bedoeld als een bijdrage om (online) pesten tegen te gaan. Ik vond het een indrukwekkende belevenis en daarmee een echte aanrader!”

Over PlayBack
PlayBack maakt interactief en herkenbaar theater voor jongeren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Ze brengen gesprekken op gang over thema’s die vaak onbesproken blijven, zoals seksualiteit, alcoholgebruik, agressie, geld, vriendschap en groepsdruk. Na een theatervoorstelling volgt een interactief gedeelte waarbij leerlingen binnen een veilige omgeving worden uitgenodigd tot een open gesprek en discussie. Zo geven ze de kinderen inzicht in gedrag, zichzelf en de wereld om hen heen. PlayBack speelt jaarlijks 500 voorstellingen voor meer dan 25.000 jongeren, 10.000 ouders en 5.000 docenten. Meer informatie op www.tgplayback.nl.

De voorstellingen van PlayBack worden ondersteund door samenwerkingspartners zoals UPC, Digibewust, Kinderpostzegels, Rabobank Nederland, Rutgers WPF, Centra voor Jeugd en gezin, gemeenten, GGD-en en scholen door heel Nederland.