15-06-2011

Internet als katalysator voor verandering

Internet Governance daar draaide het om op 9 en 10 juni. Toen organiseerden ECP-EPN, SIDN en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie bijeenkomsten in het kader van het NL IGF, wat staat voor Nederlands Internet Governance Forum. Op donderdagavond 9 juni gingen studenten met elkaar in debat en op vrijdagmiddag 10 juni debatteerden politici, wetenschappers, experts uit het bedrijfsleven, beleidsmakers van de overheid en betrokkenen van belangenorganisaties over diverse internetissues die van invloed zijn op de economie en (internationale) samenleving.

De bijeenkomsten werden georganiseerd ter voorbereiding op het mondiale Internet Governance Forum (IGF) dat eind september plaatsvindt in Nairobi, Kenia. Tijdens het IGF worden thema’s als e-inclusion, openness, security, toegankelijkheid en privacy besproken. Er komen deelnemers vanuit de hele wereld, van China tot de VS en van Zuid-Afrika tot Brazilië, en niet te vergeten praktisch alle landen van Europa. Het IGF draagt bij aan een veilig, democratisch en stabiel internet door internationale kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Het mondiale Internet Governance Forum (IGF) is in 2005 tijdens de World Summit on Information Society (WSIS) in het leven geroepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.

Een goede verbondenheid van het nationale debat en mondiale ontwikkelingen is van groot belang voor een wereldwijd gedragen evenwichtig voortbestaan van het internet. Het internet is immers cruciaal voor onze samenleving. Maatschappelijke, economische en sociale vraagstukken die internet met zich brengt, verdienen daarom aandacht. Dit jaar is in Nederland gestart met een (voorbereidend) NL IGF, dat het belang van het mondiale IGF nadrukkelijker onder de aandacht wil brengen om ook tot een grotere Nederlandse delegatie naar Kenia te komen. Het NL IGF brengt thema’s die op de Nederlandse digitale agenda staan naar het Internet Governance Forum en zorgt voor goede inbedding van de resultaten van het IGF in nationaal beleid. Hiertoe organiseert het NL IGF verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Zo ook op 9 en 10 juni in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.

Student IGF – 9 juni 2011
Aan de vooravond van het ‘grote’ NL IGF event gingen veertig studenten met politici en industrie  in gesprek over onderwerpen als: privacy, veiligheid, vrijheid van meningsuiting, netneutraliteit, downloaden, ondernemerschap, sociale media en mobiel internet.  Ook tijdens het mondiale IGF wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang van de ‘stem’ van jongeren. Beslissingen over de toekomst van internet worden meestal gemaakt door een generatie die aangeduid kan worden als de ‘internet immigrants’, zij zijn immers pas in aanraking gekomen met het medium toen ze al lang en breed volwassen waren. Het is ook belangrijk om de generatie te horen die met het internet is opgegroeid. Wat vinden zij van de ontwikkelingen en de verschillende internetvraagstukken?

In parallelle sessies vonden discussies plaats over verschillende thema’s die ook op het IGF de aandacht krijgen, een beknopte samenvatting:


“Auteursrecht is uit de tijd van floppies”

Tijdens de sessie over downloaden uit illegale bron bediscussieerden de studenten onder leiding van mr ir A.P. Engelfriet (ICT-jurist en partner ICTRecht.nl)  of dit onder de noemer ‘piratenpraktijk’ valt of onder die van ‘marktontwikkeling’. Alle studenten waren het erover eens dat er iets moet veranderen met of zonder behoud van auteursrecht. Sommigen stelden dat het auteursrecht moet worden afgeschaft om de producent uit te dagen en dat op die manier de consument het beste product krijgt.

Onder leiding van Jeroen Terstegge, Directeur PrivaSense, debatteerden de studenten over digitale identiteiten en het recht om vergeten te worden dat de Europese Commissie wil introduceren. Een van de studenten stelde dat het recht op vergeten duur is voor  de consument, want “Je staat op zo veel plekken, dat duurt jaren en kost veel geld voordat je dat allemaal van het internet af hebt”.
 

Fieke Jansen, Program Officer ICT en Media, Fill the Gap! (Hivos en IICD) ging met de studenten in gesprek over freedom of speech en de impact van sociale media.  Via sociale media kunnen wij  wereldwijd met elkaar communiceren, netwerken en ons uitspreken. Maar dat is niet overal zo. Wat als overheden dit proberen in te perken? 
 

De overheid moet meer toezicht houden op internet om onze veiligheid en privacy te beschermen, stelde Ronald Prins, Cybersecurity Expert, Fox- IT, de studenten voor. De meeste studenten waren het hier wel mee eens, maar vroegen zich toch af waar de grens ligt als de overheid alles monitort. 
 

Natuurlijk kon ook een sessie over netneutraliteit niet ontbreken. Onder leiding van Miriam Kater, Sense of Brands, samen met speciale gast Jhim van Bemmel, PVV-Tweede Kamerlid, werd de definitie nog even vastgesteld: open en vrij internet, niemand voor mij bepaalt wat ik wel en niet kan zien. “Als je het internet gaat reguleren dan is het hek van de dam”, zo stelde een student.

Tijdens de afsluitende discussie werd besproken welke rol Nederland internationaal (en op het IGF) moet spelen. Velen waren het erover eens: Nederland moet vooroplopen.
 

NL IGF event – 10 juni 2011
‘Het internet als katalysator voor verandering’ was het thema van het NL IGF event op 10 juni. Zo’n honderd bezoekers uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke instellingen maar ook  nationale politici Martijn van Dam (PvdA), Mariko Peters (GroenLinks)) en Europese parlementariërs (Marietje Schaake (D66) en Judith Sargentini (GroenLinks)) debatteerden mee over ontwikkelingen en verschillende internetvraagstukken, zoals de toekomst van internet, privacy, veiligheid, vrijheid van meningsuiting, ondernemerschap, invloed van sociale media en mobiel internet.
 

Keynotespreker was Mr Jan Kleijssen, Director of Standard-Setting, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe. Kleijssen ging in op de rol van internet ten aanzien van mensenrechten, wetgeving en democratie.
“Het internet gaat voornamelijk over het garanderen van een maximum aan rechten, minimale restricties en een bepaald niveau van veiligheid en respect/waardigheid voor gebruikers. Het beschermen en het versterken van de positie van gebruikers zijn een centraal onderdeel van de Raad van Europa’s  missie met betrekking tot het internet.”

De Keniaanse coördinator van de African Technology and Transparency Initiative (ATTI), Mendi Njonjo verzorgde de plenaire afsluiting over hoe technologie en mediaplatforms in ontwikkelingslanden ingezet kunnen worden als katalysator voor veranderingsprocessen.  
“Citizens have the right and responsibility to expect good governance from their governments.  When necessary, the internet may be used as a direct tool for citizens to call governments to account.”

Mendi Njonjo gaf een paar voorbeelden van initiatieven waarbij internet is ingezet om burgers aan te sporen om goede ‘governance’ van hun leiders te vragen.
 “Regardless of what part of the world you’re in, providers are for-profit companies and there is always a question about the role that these companies have in my access to the internet, what can or can’t I see.”

Verschillende partijen organiseerden parallelsessies over uiteenlopende internetissues:

• De toekomst van vrijheid op Internet: who controls the Internet? Host Considerati
• Nieuwe internetextensies, meer keuzevrijheid of fragmentatie van het internet? Hosts SIDN & ministerie van Economische Zaken, Landbouw  & Innovatie
• ICT en Entrepreneurship: Modern ondernemerschap voor het hele gezin. Host  International Institute for Communication and Development
• Betere leeftijdscontrole op internet. Hosts ministerie Veiligheid & Justitie & BURO240a
• De invloed van nieuwe media op het publieke debat. Host Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
• De impact van publiek-private samenwerking op fundamentele rechten. Host Bits of Freedom
• IPv6 en domeinnamen als voorwaarde voor eInclusion. Hosts IPv6 Taskforce & TNO
• Sociale media –  in contact met klanten. Host UPC
• Apps of Mobiel Internet? Host Logica Business Consulting
• Slacktivisme strategieën: hoe ga je als organisatie om met aanvallen via sociale media? Host TNO
 

De uitkomsten van het NL IGF event en het Student IGF dienen als input voor de voorbereiding van de Nederlandse Delegatie die eind september naar Kenia gaat. De debatten stonden op beide dagen onder leiding van schrijver, journalist en radio- en tv presentator Leon Verdonschot.

Kijk voor meer informatie over het NL IGF op www.nligf.nl