26-10-2011

Inspirerend Internet Governance Forum in Nairobi

Van 27 tot en met 30 september vond het Internet Governance Forum (IGF) 2011 plaats. Het NL IGF – een initiatief van ECP-EPN, SIDN en het ministerie van EL&I – nam hieraan met de Nederlandse delegatie deel.
 

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend multistakeholder platform, onder de vlag van de Verenigde Naties, voor discussie en afstemming over de toekomst van het internet. Naast beleidskwesties duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van internet te bevorderen is het IGF ook een belangrijke plek om nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen te identificeren en onder de aandacht te brengen van relevante partijen. De essentiële en ook meer controversiële elementen van internet governance worden tijdens het IGF besproken.
Het IGF is in 2005 tijdens de World Summit on Information Society (WSIS) in het leven geroepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties (zie ook www.intgovforum.org).
 

Enthousiaste deelnemers

Het IGF 2011 was voor Nederland een groot succes. Niet eerder reisde zo’n gevarieerde en enthousiaste groep deelnemers, met veel nieuwe gezichten, af naar de conferentie. Vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en intermediaire organisaties namen deel aan de Nederlandse Delegatie, dit was mede te danken aan de inzet van het NL IGF, een samenwerkingverband van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SIDN en ECP-EPN om het belang van het Internet Governance Forum in Nederland breed te adresseren. Zie ook www.nligf.nl.
 
Als gewoonlijk barstte het IGF uit zijn voegen door het enorme aanbod van sessies en kennis, waren discussies en workshops op hoog niveau en was de diversiteit van onderwerpen buitengewoon. Dit alles maakten dat het IGF voor iedereen een leerzame bijeenkomst werd. Uiteraard was de netwerkcomponent sterk aanwezig.
 

Een van de hoogtepunten was het diner bij Nederlands Ambassadeur, Joost Reintjes, in Nairobi, waar de delegatie kennismaakte met lokale ondernemers. Er werden verschillende ICT-projecten bezocht, zoals Hivos en de bruisende iHub, waar jonge ICT-ondernemers elkaar vinden en maatschappelijke initiatieven starten als Map Kibera. Onze participant Considerati, in de persoon van Ton Wagemans, was aanwezig op de conferentie met een stand die tevens dienst deed als promotiepunt voor Nederlandse best-practices, zoals de Digivaardig & Digibewust campagnes van ECP-EPN en het CleanIT-project van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 

Hoe de delegatieleden het IGF en de nevenactiviteiten hebben beleefd, leest u hieronder:

Bouke Nederstigt, student en lid Digiraad ECP-EPN
 “Het IGF was een fantastische ervaring. De vele interessante workshops waren een uitstekend platform om nuttige kennis uit te wisselen met vele mensen van over de hele wereld. Met name de werkbezoeken aan lokale IT-projecten boden een hele nieuwe kijk op de manier waarmee mensen omgaan met het internet. Erg indrukwekkend om te zien hoe mensen uit de sloppenwijken hun leefomgeving met behulp van internet weten te verbeteren.”

Arda Gerkens, Directeur HCC en voormalig Kamerlid SP
 “Het meest bijzondere van het IGF in Kenia was voor mij de culturele component. Terwijl wij in het Westen discussiëren over vrijheid van meningsuiting, worstelt dit continent met de gevolgen ervan. Eén tweet kan zo opruien dat het mensenlevens kan kosten. Waar wij in het Westen geneigd zijn te zeggen dat het simpel democratie is om je mening te geven, heeft het in andere werelddelen een heel ander effect om openhartig te zijn. De workshops waren zoals altijd zeer interessant en inhoudelijk diepgaand, maar juist te zien hoe andere culturen omgaan met het internationale medium internet, had voor mij toegevoegde waarde.”

Anouk Vos, Project Officer Free Press Unlimited
“Vandaag de dag is het internet één van de voornaamste bronnen van informatie. Met de toename van het belang van het internet wordt ook het beheer ervan steeds belangrijker. Overleg tussen verschillende gebruikersgroepen en belanghebbenden is noodzakelijk om toegang tot informatie en vrijheid van meningsuiting te garanderen.
Het Internet Governance Forum biedt juist dit overleg. Binnen het Forum mag iedereen meepraten. Ondernemers ontmoeten mensenrechtenactivisten. Hackers praten met toezichthouders. Politici spreken met techneuten. Kwaliteitsnieuws, kritische opinies en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op het internet worden voor iedereen beschikbaar gemaakt en alle delegaties worden gehoord. Het Internet Governance Forum draagt zo bij aan het veilig, verantwoord en eerlijk gebruik van het internet en dat sluit perfect aan bij de doelstellingen van Free Press Unlimited.”

Maarten Simon, general Counsel SIDN
 “Voor mij persoonlijk een heel succesvol 6e IGF in Kenia. Voldoende goede inhoudelijke discussies tijdens de workshops over gevarieerde maar wel relevante onderwerpen met een breed scala aan panelleden. Mooi om te zien dat er een open dialoog wordt aangegaan. Dat een vertegenwoordiger van India bereid is publiekelijk de discussie aan te gaan over een voorstel waaraan dat land werkt om het internet onder UN toezicht te plaatsen, is uniek. Hoewel het voorstel zelf het IGF volkomen ondergraaft, is men wel bereid het in het IGF ter discussie te stellen. Dat kun je op zijn minst opmerkelijk noemen maar is tevens een mooi voorbeeld van het succes van het IGF.” 

 

Bezoek voor meer informatie over het Internet Governance Forum en het NL IGF de website www.nligf.nl !