31-03-2016

Inspirerend Des Indes diner: op weg naar een dynamische digitale agenda

Nederland als aanjager

De aanwezigheid van de in Brussel werkzame Van Nistelrooij had natuurlijk een extra lading de dag na de afschuwelijke aanslagen. Aanleiding voor het debat was de eerdere oproep van Van Nistelrooij (tijdens het Jaarcongres ECP) aan Nederland om het voortouw te nemen in Europa als aanjager van ideeën en concepten ter invulling van de digitale agenda en Digital Single Market. Een dossier dat naast de enorme hoofdpijndossiers in Europa op het gebied van vluchtelingen, veiligheid etc. kansen biedt voor integratie en samenwerking.

Een dynamische digitale agenda is broodnodig. Of eigenlijk: een agenda voor de digitalisering van de maatschappij en economie. Het begrip digitale agenda is wat dat betreft achterhaald. De minst interessante woordvoerder is de woordvoerder ICT, zou je kunnen zeggen. Zorg, duurzaamheid, innovatie. Met en door digitalisering.

Vertaling naar de praktijk

Het debat was zeer inspirerend. Het was interessant om beleidsmakers, politici, marktpartijen, consumentenvertegenwoordigers et cetera samen de rode draad te zien zoeken. Betrokkenheid van gebruikers (burgers, MKB, patiënten…) werd als cruciaal bestempeld. Vernieuwend onderwijs wordt een “verschilmaker” tussen landen of regio’s. Dat kwam ook nadrukkelijk aan de orde tijdens het door ECP georganiseerde EU congres over eSkills eerverleden week. Binnenkort komt Europa met nieuw beleid. In Nederland steggelt de Tweede Kamer over het rapport Schnabel. De VO-raad schiet een voorstel in de verkiezingsprogramma’s met een claim van 300 miljoen voor vernieuwend onderwijs. Laten we hopen dat alle mooie ideeën snel vertaald worden naar de praktijk. Bij mijn kinderen op school zie ik er nog (te) weinig van.

Een andere interessante observatie kwam op tafel in Des Indes: er is een politiek en bestuurlijk wegingsmechanisme nodig rond het gebruik van digitale technologieën in relatie tot opsporing/bescherming van gegevens en innovatie. Transparant en gebaseerd op gedragen maatschappelijke waarden. Mooi voorbeeld: de FBI heeft de iPhone van de terrorist gekraakt. Apple lekker niet nodig, case closed. Maar niet heus.

ECP is deze uitgangspunten voor een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving aan het uitwerken. En zal de inzichten ook vertalen naar enkele domeinen als zorg en veiligheid. Samen met iedereen die mee wil doen!

Arie van Bellen

Directeur ECP