17-07-2018

Inschrijving Nederlandse Privacy Awards 2019 geopend

ECP organiseert ook in 2019 weer samen met Privacy First de Nederlandse Privacy Awards. De prijzen worden eind januari 2019 uitgereikt. Er zijn 4 categorieën waarvoor inschrijvingen genomineerd kunnen worden:

  1. categorie Consumentenoplossingen (van bedrijven voor consumenten)
  2. categorie Bedrijfsoplossingen (binnen een bedrijf of business-to-business)
  3. categorie Overheidsdiensten (van de overheid voor burgers)
  4. Aanmoedigingsprijs voor een baanbrekende technologie of persoon.

“De Privacy Award is de belangrijkste prijs in Nederland voor organisaties en bedrijven die op een positieve manier met privacy willen omgaan. Privacy als kans in plaats van obstakel. Dit jaar zal de jury extra nadruk leggen op het feit dat privacy meer moet zijn dan informed-consent en de controle geven aan de burger. Veel meer zelfs”, aldus Bart van der Sloot, voorzitter van de onafhankelijke jury. “Privacy is nu nog belangrijker dan ooit. Enerzijds ons grondrecht, anderzijds willen we gemak als consument. Welke waarde hechten we aan onze gegevens? En nog belangrijker is dat we een keuze hebben hierin. Dus voor de makers van toepassingen ligt hier een belangrijke rol. Bij de ontwikkeling van digitale diensten dient de vrijheid om zelf over gebruik van gegevens te beslissen ondersteund te worden. Een grote uitdaging aan bedrijven om dit transparant en duidelijk te maken aan de gebruiker”, aldus Esther Mieremet, privacy adviseur bij ECP.

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarde voor deelname is dat u reeds met uw privacy-innovatie aan de slag bent. U bent de ideefase voorbij en kunt al iets van het project in uitvoering laten zien. U zorgt met uw project voor inspiratie bij andere organisaties waardoor privacy niet wordt gezien als een belemmering, maar als een kans! De eerste selectie bestaat uit een screening waarop met de volgende zaken wordt omgegaan: a) Het hebben van een privacy verantwoordelijke (FG, PO) in de organisatie b) Toepassen van een privacy policy c) Toepassen van risico analyse(s) d) Privacy awarenes s in de organisatie e) Een inzichtelijk privacybeleid en communicatie hiervan. Vervolgens worden de deelnemers die genomineerd worden, gescreend op zaken als: f) Innovatief vermogen: het product, proces of dienst biedt een noviteit op privacygebied en heeft zich in de markt nog niet technisch en/of commercieel bewezen; g) Maatschappelijke impact: de innovatie levert een bijdrage aan privacy en komt de bescherming van persoonsgegevens en het individu ten goede; h) Focus: het product, proces of dienst levert in grote mate toegevoegde waarde aan de markt/consument; i) Zelfredzaamheid: het product, proces of dienst is binnen een reële termijn (ca 3 jaar) economisch realiseerbaar. Er is een businessmodel. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de jury (vertrouwelijk) een aangekondigd bedrijfsbezoek aan de genomineerde zal brengen.

Bepalen van de genomineerden

Organisaties kunnen zich t/m 14 oktober 2018 aanmelden voor de Awards door een email met korte toelichting over het betreffende Privacy Project en antwoord op bovengenoemde punten a) t/m i) te sturen naar Privacy First via awards@privacyfirst.nl. Uiterlijk begin december 2018 hoort u of u tot de genomineerden behoort. Indien u genomineerd wordt ontvangt u van Privacy First een uitnodiging om een korte pitch tijdens de Awards-uitreiking voor te bereiden.

Jury

De jury bestaat uit onafhankelijke privacy-experts uit diverse sectoren: > Bart van der Sloot, senior researcher, Tilburg University (jury-voorzitter) > Bas Filippini, oprichter en voorzitter Privacy First > Paul Korremans, data protection & security professional, Comfort Information Architects (tevens bestuurslid Privacy First) > Marie-José Bonthuis, eigenaar IT’s Privacy > Esther Janssen, advocaat Informatierecht en grondrechten, bureau Brandeis > Esther Keymolen, techniekfilosoof, eLaw Universiteit Leiden > Matthijs Koot, senior security specialist, Secura BV > Marc van Lieshout, senior onderzoeker TNO en zakelijk directeur PI.lab > Wendeline Sjouwerman, privacy specialist lokale overheden en zorg. Privacy First en ECP organiseren de Nederlandse Privacy Awards met steun van Stichting Democratie & Media. Wilt u graag partner of sponsor van de Nederlandse Privacy Awards worden? Neem dan contact op met Privacy First!  

Terugblik

Klik HIER voor een impressie van de Nederlandse Privacy Awards 2018.  

Meer informatie

Meer informatie over de Privacy Awards vindt u hier.