15-04-2014

Innoveren met ICT in vijf regiobijeenkomsten

Als ondernemer is het essentieel om continu producten en diensten te vernieuwen. ICT ontwikkelt zich snel, lijkt complex, maar is tegelijkertijd wel een onmisbare factor geworden voor product- en dienstinnovaties.

Het ICT Doorbraakproject ‘De ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ heeft als eerste doelstelling ondernemers meer inzicht te geven in verschillende innovatiemogelijkheden, waardoor zij deze gemakkelijker en sneller in hun producten, diensten of productieprocessen kunnen toepassen. Dit kan hun product of dienst aanzienlijke toegevoegde waarde geven, met alle positieve gevolgen voor de concurrentiekracht. Denk bijvoorbeeld aan het verrijken van kleding met sensoren zodat het gegevens over uw conditie door kan geven aan trainings apps, de auto die inmiddels door software in staat is om autonoom te rijden of het 3D printen van gehoorapparaten waardoor de productie sneller, goedkoper en op maat is.

In vijf bijeenkomsten verspreid over het land worden ondernemers geïnspireerd met de kennis en ervaring van experts en ondernemers. Ook wordt er uitgebreid gesproken over hoe ondernemers gebruik maken van deze innovaties of zij deze mogelijk in zouden kunnen zetten.

Na een plenaire opening met aanjagers Willem Vermeend of Erna Froon worden in parallelle sessies aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de mogelijkheden van ICT  toegelicht. ‘Internet of things’, 3D printing, Big Data, 4G en High Performance Computing passeren de revue. Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid om andere ondernemers en experts te ontmoeten en kennis te delen. Deelname is kosteloos.

Het Big Data Doorbraakproject verzorgt de parallelle sessie over Big Data.

MKB-ondernemingen zijn van harte welkom deel te nemen aan de regiobijeenkomsten:

19 mei 2014:                      Den Haag (Malietoren)
5 juni 2014:                        Amsterdam (Kamer van Koophandel)
16 juni 2014:                      Eindhoven (Kamer van Koophandel)
september 2014:                Midden-Oost Nederland & Noord Nederland

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 16.00-19.00 uur (incl. broodjesmaaltijd).

Over het doorbraakproject ‘de ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’

Het doorbraakproject is een samenwerking van MKB-Nederland/VNO-NCW, Surf, TNO, Kamer van Koophandel, ECP en het Ministerie van Economische Zaken. Willem Vermeend en Erna Froon zijn trekkers van het  project. Meer informatie vindt u op www.doorbraakmetmkb.nl.