15-06-2017

Innovatieve en duurzame ICT-toepassing? Nomineer hem voor de ICT Milieu Award

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse ICT-sector. Innovatieve oplossingen maken de transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie. Met de ICT Milieu Award vragen we extra aandacht voor deze innovatieve en aansprekende ICT-toepassingen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, recycling en reductie van grondstoffengebruik. De inschrijving voor de ICT Milieu Award 2017 is vanaf nu geopend.  De ICT Milieu Award, een initiatief van Stichting ICT Milieu, wordt jaarlijks uitgereikt aan een innovatief ICT-project met een significante positieve milieu-impact, bijvoorbeeld op gebied van energie of recycling van afvalstoffen. Het staat iedereen vrij om een project te kandideren. Dat kan een eigen project zijn of een project van anderen. De jury zal ook zelf op zoek gaan naar geschikte kandidaten.

Inschrijven

Meld hier je project aan voor de ICT Milieu Award 2017! Je kunt je tot 10 juli a.s. inschrijven.

Criteria

Een inzending komt in aanmerking voor de ICT Milieu Award 2017 wanneer deze aan één of meerdere van onderstaande criteria voldoet. De ICT-toepassing:

  • verbruikt minder energie bij productie en tijdens gebruik dan vergelijkbare andere toepassingen
  • draagt bij aan het terugdringen van het energieverbruik in andere processen of sectoren
  • levert verbeteringen op voor de inzameling en recycling van afvalstoffen en zorgt daarmee voor een vervanging van schaarse nieuwe grondstoffen
  • heeft een significant positief effect op het milieu

Alleen toepassingen die in Nederland zijn ontwikkeld of worden toegepast, dingen mee naar de ICT Milieu Award. De inzendingen voor de ICT Milieu Award 2017 worden beoordeeld op:

  1. Innovatiekracht: de inzending heeft betrekking op een nieuwe technologie of een nieuwe, innovatieve toepassing van een bestaand ICT-product of bestaande ICT-dienst
  2. Visie: het bedrijf heeft een heldere visie op de mogelijkheden van ICT om milieu- en energievraagstukken aan te pakken
  3. Concrete toepasbaarheid: het product/de dienst kan in de komende jaren daadwerkelijk breed geïmplementeerd worden
  4. Communicatieve waarde: de toepassing spreekt een breed publiek aan en kan daarmee het belang van energiebesparing door ICT en het milieuvraagstuk onderstrepen
  5. Respect voor het milieu: de toepassing draagt significant bij aan een schoner milieu, bijvoorbeeld door besparing van energie en grondstoffen.

Jurering

Alle inzendingen voor de ICT Milieu Award 2017 worden na aanmelding beoordeeld of ze voldoen aan bovengenoemde criteria. Zorg ervoor dat er voldoende informatie over de ICT-toepassing wordt bijgevoegd. Mocht de jury behoefte hebben aan aanvullende informatie, dan nemen we contact met je op. Geschikte inzendingen worden na beoordeling op de kandidatenlijst geplaatst. Deze lijst wordt beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van de voorzitter van Stichting ICT Milieu. Van de drie genomineerden wordt een korte video gemaakt om hun project toe te lichten. De filmpjes van de genomineerden van vorig jaar kun je hier bekijken. De winnaar van de ICT Milieu Award wordt bekend gemaakt tijdens de Avond van de Digitale Economie op 14 september aanstaande.