01-06-2013

Informatiebeveiligers maken werk van professionalisering

Op 30 mei jongstleden werd door de beroepsgroep van informatiebeveiligers PvIB, het convenant voor kwalificatie van informatiebeveiligers gepresenteerd. Het convenant werd bij VNO-NCW publiekelijk ondertekend door een aantal toonaangevende organisaties bij de overheid, de financiële sector en de vitale infrastructuur.

 

Met ondertekening van het convenant geven de organisaties aan dat niet iedereen zich zo maar informatiebeveiliger kan noemen, maar dat er vraag is naar gekwalificeerde informatiebeveiligers die kunnen aantonen dat ze voldoen aan de gestelde eisen voor kennis en ervaring. Met voldoende gekwalificeerde informatiebeveiligers kunnen de organisaties cybercrime, cyberspionage en andere cyberdreigingen beter aanpakken.

 

 

Het convenant is geïnitieerd door de beroepsvereniging Platform voor Informatiebeveiliging (www.PvIB.nl) en uitgewerkt in samenwerking met organisaties in de publieke en private sector, kennisinstellingen en brancheorganisaties. Het ligt in de verwachting dat een groot aantal organisaties zich achter het convenant zal scharen en de kwalificaties toe gaat passen bij werving en selectie. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de professionalisering van informatiebeveiliging en het veiliger maken van de digitale maatschappij.

 

De ondertekening vond plaats tijdens de werkconferentie die georganiseerd werd door het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB), ECP en CIO Platform Nederland.