11-07-2012

In gesprek met minister Opstelten over cybersecurity

Op 26 juni jl. had met mr. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, in Des Indes een debat plaats over cybersecurity. Veilig internet is een speerpunt van ECP. Steeds meer gegevens van burgers en bedrijven staan in databases die via het web toegankelijk zijn. Bij onvoldoende bescherming daarvan kan deze informatie in handen komen van derden. Volgens de minister is ongeautoriseerde inzage in persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige een slecht zaak, en misbruik al helemaal. Opstelten meende dat bedrijven nog onvoldoende aandacht besteden aan het tegengaan van cybercrime.

Het platform ECP heeft zitting in de Nationale Cyber Security Raad en werkt daarin samen met de andere partijen onder andere op het vlak van voorlichting gericht op het voorkomen van cybercrime.