18-04-2018

Impressie Des Indes diner 26 maart 2018

Als eenmaal iets is uitgevonden, dan is de wereld al veranderd en moeten we ook onszelf opnieuw uitvinden

Op 26 maart hield ECP een Des Indes diner met prof. dr. Peter-Paul Verbeek. Hij is hoogleraar techniekfilosofie aan de Universiteit van Twente en gaf een inspirerende inleiding. De belangrijkste boodschap is dat de grens tussen mens en technologie minder hard is dan gedacht. Het is niet aan de mens ja of nee te zeggen tegen (de invoering van ) de meeste technologieën, veel belangrijker is de vraag hoe ons te richten op een goede inbedding in de samenleving van die nieuwe technologieën. Verbeek stelt dat iedere innovatie ons dwingt tot nieuwe afwegingen. Het heeft weinig zin om de vraag te stellen of we een bepaalde technologie wel of niet hadden moeten toelaten tot de samenleving. Als iets eenmaal is uitgevonden, dan is de wereld al veranderd en moeten we ook onszelf opnieuw uitvinden. Die stelling levert een interessante discussie op, waarin veel mooie voorbeelden naar voren werden gebracht. Peter-Paul heeft met ECP afgesproken verder te praten hoe we de ethische discussie, over de vormgeving van de informatiesamenleving, verder vorm kunnen geven. Dat uiteraard in samenwerking en samenspraak met de concrete kennis van het ECP-netwerk.