28-06-2010

Identity Management

Donderdag 17 juni vond in de Lindenhof te Delft de bijeenkomst Identiteitsmanagement: kostbaar vertrouwen plaats. Aan bod kwamen verschillende toepassingen waarin identity management (IDM) een rol speelt en/of kan gaan spelen. Daarnaast werd de maatschappelijke kant van identity management belicht.

Rob Brand van het ministerie van Economische Zaken gaf in zijn presentatie over eHerkenning kort een stand van zaken van het project dat ten doel heeft een betere overheidsdienstverlening voor bedrijven te faciliteren door identificatie, authenticatie en authorisatie in het digitale domein goed te regelen.  Private initiatieven zoals OpenIDplus en CidSafe zijn binnen het IDM landschap unieke samenwerkingsverbanden. Volgens Maarten Wegdam van Novay geldt voor alle ‘identity-initiatieven’ zoals OpenIDplus en CidSafe, dezelfde succesfactor, namelijk het creëren van laagdrempeligheid voor de dienstenaanbieder. Uiteraard wel op een voor de dienstenaanbieder acceptabel vertrouwensniveau. Aan het eind van de eerste presentatie gaf dagvoorzitter Jaap Kuipers (ECP-EPN) aan dat het denken over verschillende zuilen voor IDM (denk aan de ‘zuilen’ B2G, B2C en B2B) zijn langste tijd gehad heeft. Maarten Wegdam geeft aan trustframeworks ook steeds verdere toenadering te zien zoeken.

 

Rachel Marbus besteedde in haar presentatie aandacht aan onder meer ‘betrouwbaarheid’ van nieuwe ICT-systemen. Vier krachten dienen voor het bouwen van een goed ICT-systeem in ogenschouw genomen te worden, te weten: ‘law’, ‘norms’, ‘market’ en ‘architecture’.

 

Het Rathenau Instituut, bij monde van Christian van ’t Hof, belichtte IDM vanuit een maatschappelijke hoek. Hij riep op om identiteiten gescheiden en herroepbaar te houden. Het gebruik van bijvoorbeeld het BSN-nummer voor alle mogelijke toepassingen (privaat, publiek of gemengd) vraagt volgens hem dan ook om problemen.

 

Ronald Leenes, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, gaf als laatste spreker aan dat tevens rekening gehouden moet worden met de verschillende rollen die men zich vandaag de dag aanmeet. Zo is men op het werk een ander persoon als in het dagelijks leven en kan iemand ook in zijn persoonlijke leven verschillende “identiteiten” bezitten, bijvoorbeeld als voorzitter van de lokale schietclub vs. vader van drie kinderen. Horen bij deze verschillende identiteiten niet ook verschillende identiteitsnummers?

 

Identity management is een onderwerp waarvoor nu veel momentum bestaat om zaken te veranderen. ECP-EPN houd de ontwikkelingen rond dit onderwerp dan ook scherp in de gaten.