22-06-2017

ECP en ICT&health slaan handen ineen op het gebied van e-health

ECP en ICT&health zijn vanaf mei 2017 innovatiepartners op het gebied van e-health. ICT&health is een van de leidende tijdschriften op het vakgebied. Vele prominenten maken deel uit van de redactieraad onder leiding van mr. e-health Lucien Engelen (tevens lid van de Raad van Advies van ECP.) Het magazine verschijnt zes keer per jaar in brede oplage en informeert over technologische ontwikkelingen en innovaties in de zorg. Ook is er een website met dagelijks nieuws: www.icthealth.nl. ICT&health organiseerde tijdens de e-healthweek 2017 de ICT&health Experience: een event waar zowel topsprekers uit de e-healthwereld als patiënten goed vertegenwoordigd waren. In 2018 wordt de Experience uitgebreid naar een driedaags event met als thema: Mind the gap. ECP is een serieuze speler geworden op het gebied van zorg en ICT. Er is het Platform (langdurige) zorg en ICT, de coalitie Digivaardig in de zorg is heel actief en ECP organiseerde in samenwerking met het ministerie van VWS de nationale e-healthweek in januari van dit jaar. Gezamenlijke ambitie ICT&health en ECP delen de ambitie van een zorgzame informatiesamenleving, waarin e-health beschikbaar én betrouwbaar is voor de mensen die er gebruik van willen maken. Vanuit deze ambitie zal de samenwerking verder worden vormgegeven. De samenwerking met ICT&health helpt ECP in het bereiken van een breder zorgpubliek. Zo kunnen de verschillende activiteiten die ECP op het gebied van Zorg en ICT organiseert, verspreid worden via de mediakanalen van ICT&health. Anderzijds krijgen de discussies die ICT&health oproept met hun artikelen een vervolg in de werkgroepen van het Platform (langdurige) zorg en ICT.