17-09-2019

ICT-afdeling belangrijke schakel voor betere digitale vaardigheden

Binnen de coalitie Digivaardig in de zorg, opgericht door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, spannen honderden deelnemers zich al meer dan vier jaar in om de digitale vaardigheden van zorgprofessionals te verbeteren. Maar zorgprofessionals kunnen dit niet alleen: uit een onderzoek van de coalitie blijkt dat ICT’ers een belangrijke schakel zijn voor betere digitale vaardigheden. 

Technologie is alleen zinvol als het goed gebruikt wordt. Medewerkers in de zorg (en cliënten/patiënten) moeten over de juiste vaardigheden beschikken die nodig zijn om met technologie te werken. Maar steeds meer zorgorganisaties merken dat juist dit een knelpunt is. ICT’ers spelen een grote rol in het verbeteren van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals. Over de precieze rol was echter nog niet veel bekend. Om dit te onderzoeken, spraken medewerkers van FWG, ECP, Bureau Wisselstroom en Nictiz (allen actief in de coalitie) met vijftien ICT’ers die werkzaam zijn in zorgorganisaties in verschillende zorgbranches. Ze spraken met applicatiebeheerders, functioneel beheerders, servicedeskmedewerkers, hoofden ICT en informatiemanagers.

Gebruiksvriendelijk

Hieruit kwam naar voren dat het gebruik van een bepaalde toepassing niet alleen afhangt van de vaardigheden van de medewerkers: de technologie moet ook gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. De meeste ICT’ers realiseren zich dat zij hier een groot aandeel in  hebben. Het gebruiksgemak dat medewerkers privé ervaren met de apps en apparaten die ze gebruiken, verwachten ze ook op hun werk.

Acceptatie en Cultuur

Maar ook acceptatie en cultuur is van belang: zorgverleners moeten meer bereidheid tonen om te werken en leren werken met de technologie die nu beschikbaar is. Op dit moment is er soms nog een aversie tegen bepaalde softwareprogramma’s en dat werkt frustrerend voor de ICT’ers. Aan de andere kant geven de ICT-medewerkers ook toe dat ze soms te weinig kennis en begrip hebben voor de wereld van de zorgverlener. Beide partijen hebben dus een rol te vervullen in de gewenste cultuuromslag.

Wat ICT’ers kunnen doen

Een van de relevantste rollen van ICT-medewerkers is om de betrokkenheid en inhoudelijke input van gebruikers te organiseren: gebruikers moeten bij elk initiatief vanaf het begin worden betrokken. Maar ook gebruikersdata geven zinvolle inzichten: het toont bijvoorbeeld hoe lang iemand bezig is met het typen van een brief. Deze gegevens kunnen worden ingezet voor een effectieve strategie om medewerkers te trainen, te coachen en vaardiger te maken.

Meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Lees hier het volledige artikel.

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg