17-07-2019

ECP samenwerkingspartner sportief iBestuur Congres 2019

3 juli 2019 kwamen bijna 900 bestuurders en beslissers uit gemeenten, Rijk en de ICT-sector bijeen in het Nationaal Sportcentrum Papendal voor een sportief iBestuur Congres 2019. Het thema: ‘In The Dutch Mountains’.  ECP | Platform voor de InformatieSamenleving was samenwerkingspartner en initieerde meerdere sessies. Met onder andere een debat jongeren vs de overheid, sessies over ethiek, technologie en de stad, de cloud, masterclass #internet, ronde tafel met ECP-voorzitter Tineke Netelenbos en een lezing over blockchain door Rob van Gijzel. Bekijk hier onze highlights en de impressievideo.

Impressievideo

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

EU: skills en accessibility

Een sessie over digitaal Europa en de plaats van Nederland daarin, door de auteurs van de European Commission eGovernment Benchmark en ECP voorzitter Tineke Netelenbos. Vanuit ECP heeft Tineke zitting in onder andere de Cyber Security Raad en is zij benoemd als Digital Champion voor Nederland vanuit de Europese Commissie.
iBestuur-artikel Tweet 1

Zorgtechnologie uitproberen? Help!

In een drieluik worden verleden, heden en toekomst van het onderwerp zorgtechnologie en de rol van de gemeente zoals in Dalfsen opgepakt, uiteengezet. Wat zijn de redenen om als gemeente zorgtechnologie toe te passen? En wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn in de opschaling met slimme zorginfrastructuur?

Lagerhuisdebat: Jongeren versus de overheid

Als er één groep digitaal vaardig is dan zijn het jongeren. Toch? Hoewel ze vliegensvlug op hun telefoon zijn, zijn veel jongeren minder digitaal vaardig dan ze zelf denken, blijkt uit de Monitor Jeugd en Media (2017). De ECP Digiraad ging in gesprek met Ron Roozendaal (ministerie van VWS), Hans Schutte (DUO) en Nathan Ducastel (VNG). https://twitter.com/Platform_ECP/status/1146388176350658563 https://twitter.com/Platform_ECP/status/1146392780949925890 https://twitter.com/Platform_ECP/status/1146397511302754309

Gemeenten en 5G: een strategische benadering – Opvolging nav Nederland Digitaal Dag

De steeds verder digitaliserende samenleving vraagt een steeds beter connectie met de digitale wereld. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat connectiviteit de komende jaren daardoor diversiveert. Verbindingen moeten sneller, met betere kwaliteit en minder latency zodat je auto zelfrijdend blijft, drones kunnen vliegen en alle diensten daar tussen in die een snelle verbinding vereisen. En daarbij moet de prijs competitief blijven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is nu bezig de eerste drie frequenties te veilen. Het is echter nog zeer de vraag hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om de bouwers van het netwerk (die een enorme backbone moeten gaan neerzetten voor 5G), veel zal ook afhangen van ontwikkelaars van nieuwe innovatieve toepassingen. Wat moet 5G voor hun allemaal kunnen. Het ministerie van EZK heeft, samen met VNG als partner, een werkplan ontwikkeld voor verdere uitrol: een handvest 5G. Aan 7 regionale tafels zal gesproken worden over uitrol. Wat is 5G, wat zijn de consequenties ervan en hoe ga je er als gemeenten mee om? Ook om het gesprek met de eigen burgers goed geïnformeerd aan te kunnen gaan omdat er in de samenleving vaak nog veel onduidelijkheid en soms angst (straling) om het onderwerp 5G hangt. Ten behoeve daarvan wordt ook de website www.samensnelinternet.nl omgebouwd en meer gericht op het onderwerp 5G.

Hoe ziet de wereld van vernieuwing eruit?

Rob van Gijzel, oud-Tweede Kamerlid en voormalig burgermeester van Eindhoven, zet zich tegenwoordig in om jonge, innovatieve technologieën in Nederland vooruit te helpen, onder meer als ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition. In zijn sessie gaf hij de deelnemers echter concrete adviezen mee om hoe hier als overheid mee om te gaan. Bijvoorbeeld rond het thema Smart Cities (waar techs als AI, IoT, Blockchain et al samenkomen). Probeer daar als overheid ook goed na te denken hoe nieuwe dienstverlening de burger gaat raken en of hoe het past binnen huidige wet- en regelgeving. Van Gijzel pleit ook voor experimentele speelruimte voor overheden (sandboxes) waardoor zij op (kleinere schaal) kunnen testen met innovatieve producten,  zonder dat projecten op voorhand door wet- en regelgeving niet van start kunnen gaan. Rob van Gijzel ging ook in gesprek met het iBestuur Magazine, lees het interview hier. https://twitter.com/Platform_ECP/status/1146417213685030912

30 jaar internet in Nederland, masterclass

Dertig jaar internet in Nederland. Wat is de rol én verantwoordelijkheid van de overheid? Wat is de route naar meer regulering? Olaf Kolkman ging er dieper op in. https://twitter.com/Platform_ECP/status/1146432248410976256

Publiek-privaat investeren in IT-professionals

Big data, Artificial Intelligence, 5G technologie; de snelheid waarmee nieuwe digitale technologieën elkaar opvolgen wordt steeds groter. Veel van deze technologieën hebben de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van verschillende maatschappelijke en economische vraagstukken van vandaag de dag. Om meer inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologieën is er meer onderzoek nodig en moet er tegelijkertijd een goede verbinding met het onderwijs en het werkveld worden gemaakt om de kennis en vaardigheden over deze technologieën te verspreiden.

Het Fieldlab 5Groningen is een proeftuin waarbinnen onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk onderzoek doen naar de toepassing van 5G technologie. Specifiek wordt er gekeken naar toepassingsmogelijkheden die relevant zijn voor de regio. “Gezien de vergrijzing en ontgroening van de regio zijn dit soort initiatieven belangrijk voor de regionale ontwikkeling” zegt Peter Rake programmamanager bij Economic Board Groningen. KPN is een van de partners binnen het Fieldlab 5Groningen. Voor KPN is het een waardevolle samenwerking omdat het als telecom bedrijf ook meer inzicht krijgt in de praktische toepassingen en daarmee de kansen voor deze technologie binnen verschillende sectoren.

Hans Bodenstaff van KPN is zeer te spreken over de samenwerking en zou richting andere bedrijven ook adviseren meer de samenwerking op te zoeken. “Het is een goede manier om als bedrijf uit de standaard modus te stappen, om je heen te kijken en te leren van nieuwe inzichten” aldus Hans. Om studenten van verschillende opleidingen en opleidingsniveaus (MBO, HBO en WO) kennis te laten maken met de mogelijkheden van 5G technologie heeft het 5Groningen een 5G studentenbattle georganiseerd. In gemengde teams zijn de studenten onder begeleiding van een coach uit het bedrijfsleven tijdens een hackaton van 24 uur aan de slag gegaan met diverse maatschappelijke thema’s.

De studenten Amelia Zuidema (Verpleegkunde) en Dimitriy Georgiev (Electrotechniek) zaten allebei in het team 5G and Healthcare. “Door een brainstorm te doen waar we bij elke letter van het alfabet een idee opschreven zijn we tot het idee gekomen om een bril te maken voor blinde mensen waardoor ze zich makkelijker kunnen navigeren” vertelt Amelia. Technisch zit de bril volgens Dimitriy vrij eenvoudig in elkaar “De beelden die via de camera op de bril binnenkomen worden met behulp van een Raspberry Pi omgezet naar audio. Aangezien deze data snel moet worden verwerkt is het 5G netwerk daar zeer geschikt voor.”

Een prachtig ontwerp waar – naast een testpersoon met een visuele beperking – de jury ook enthousiast over was en uiteindelijk heeft geleid tot de winst van de studentenbattle! Wat vonden de studenten er van? Zowel Amelia als Dimitriy vonden het een unieke ervaring ten opzichte van de reguliere lessen op school omdat ze kennis hebben gemaakt met studenten van verschillende studies, met het voorrecht om door een professional van een groot bedrijf als KPN gecoacht te worden. Zeker voor herhaling vatbaar!

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek