23-05-2019

Human Capital Agenda Security 2019-2022

Op 21 mei is de ‘Human Capital Agenda Security 2019-2022’ (HCA Veiligheid) gepubliceerd door HSD Office. Het doel van de agenda is de mismatch op de arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein te verkleinen door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De urgentie is groot, omdat toegang tot talent een belangrijke voorwaarde is voor het creëren van innovatieve veiligheidsoplossingen en economische groei van de veiligheidssector. Deze agenda is ontwikkeld in samenwerking met vele partners en borduurt voort op de resultaten van de ‘Human Capital Actieagenda Cybersecurity 2016-2018’. Het kader van de agenda is verbreed van cybersecurity naar veiligheid en van de provincie Zuid-Holland naar heel Nederland. Het onderwerp cybersecurity en deze regio blijven steunpilaren van veiligheid in Nederland. Voortbouwend op de positieve ervaringen met de aanpak van de vorige agenda, wordt de komende jaren aan twee programmalijnen gewerkt. Lijn 1 richt zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en werkgevers. Programmalijn 2 richt zich op het aantrekken en ontwikkelen van talent. Voorbeelden van lopende programma’s die verbonden zijn met de Human Capital Agenda Security zijn: lopende programma's hca security Het Nederlandse veiligheidscluster The Hague Security Delta heeft vele actieve partners die de HCA-programma’s uitvoeren. Daarnaast ondersteunen nog meer partners en anderen de realisatie van haar visie. De huidige agenda vertrouwt op het gebruiken van de expertise, de uitvoerende kracht en ambities van deze partners. Het is verbonden met nationaal-, regionaal- en lokaal beleid, gemaakt door onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en dcypher, ECP’s Human Capital Agenda voor ICT, Economic Board Zuid-Holland (EBZ) Human Capital, Metropoolregio Rotterdam Den Haag Roadmap Next Economy (MRDH RNE): Next Education en Economic Board Den Haag (EBDH).

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig