30-09-2009

Hoogleraar Nieuwenhuis: “Diensteninnovatie lastiger dan productinnovatie”

“Voor een dienstverlenend bedrijf is het veel lastiger vanuit een idee te komen tot een commerciële innovatie dan in bijvoorbeeld de maakindustrie, waar het gaat om fysieke producten”. Dit stelde prof. dr. Bart Nieuwenhuis (hoogleraar Universiteit Twente) tijdens een dinervergadering waar werd gesproken over de economie en de rol die ICT kan spelen bij innovatie en versterking van de Nederlandse concurrentiekracht.

 

Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van de Agenda Visieontwikkeling 2009-2010 van ECP-EPN en had plaats in Hotel Des Indes te Den Haag op 22 september jongstleden. Gasten waren mr. Jacques Schraven (voormalig voorzitter VNO-NCW) en prof. dr. Bart Nieuwenhuis (hoogleraar aan de Faculteit Management en Bestuur UT / directeur ExSer, dat zich richt op diensteninnovatie).

 

Schraven benadrukte het grote innoverend vermogen van Scandinavische landen zoals Finland en Zweden. “Het Nederlandse Innovatieplatform is afgeleid van het Finse. Voorstellen van dit platform, dat evenals in Nederland wordt voorgezeten door de minister-president, worden in Finland door het kabinet min of meer een op een overgenomen en uitgevoerd”.

 

Kamerlid Maarten Haverkamp (CDA) hield een pleidooi voor een grotere rol van ECP-EPN in de discussie over privacyproblematiek: “Een neutraal platform zou in staat kunnen zijn de impasse in dat debat te doorbreken waarin ‘voorstander’ en ‘tegenstanders’ elkaar in een houdgreep houden”. De avond werd voorgezeten door drs. Wim Deetman, lid van de Raad van State en van de Raad van Advies van ECP-EPN.

 

 

 

 

 

 

Mr. Jacques Schraven (voorm. voorzitter VNO-NCW, l.) en prof. dr. Bart Nieuwenhuis (hoogleraar Twente)