21-01-2014

Hoe creëren we een beter internet voor kinderen?

Hij bleek op afstand webcams van besmette computers te kunnen bedienen en beeldmateriaal binnen te halen. En tot slot de zaak Freek, die door Mijn Kind Online naar buiten werd gebracht over de gevolgen van online gegevensmisbruik, dat soms zo extreem kan zijn dat het voor het slachtoffer onmogelijk is nog een eigen online leven op te bouwen.

Voorlichting en bewustwording: meldknop.nl

Het is van groot belang dat jongeren (en hun ouders/opvoeders) zich bewust zijn van de gevaren op internet, hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen, wat zij kunnen doen als ze in de problemen komen en waar zij terecht kunnen voor advies en hulp. Kinderombudsman Mark Dullaert roept op, naar aanleiding van de grote zedenzaken die recent in het nieuws waren, om kinderen te wapenen tegen gevaren op internet. Hij noemt daarbij Meldknop.nl als goed initiatief. Meldknop.nl is in 2012 door Digibewust (ondergebracht bij ECP) ingericht. Op deze site krijgen jongeren advies en hulp en kunnen zij bovendien bij de juiste organisatie melding maken van wat hen is overkomen of bij deze organisatie hulp krijgen bij het oplossen van het probleem.

Bedrijven moeten meer doen

Daarnaast is ook de discussie weer opgelaaid over wat de rol is van bedrijven.
Bijvoorbeeld social mediabedrijven als Facebook, Twitter en YouTube waar schadelijke content op kan verschijnen. Naar aanleiding van de zaak Freek heeft het ministerie van Economische Zaken bij de beantwoording van Kamervragen hierover gezegd dat zij met deze partijen in gesprek wel om te zien wat zij al doen en waar nog stappen gezet kunnen worden. Het ministerie heeft ECP gevraagd – vanuit haar rol als Safer Internet Center en uitvoerder van het publiekprivate programma Digiveilig – om dit gesprek te organiseren. Tijdens de Safer Internet Day op 11 februari vindt dit gesprek plaats.

Nieuw onderzoek

Tijdens de Safer Internet Day presenteert Digibewust ook nieuwe onderzoeksresultaten naar de problemen die jongeren ervaren online, hoe zij die oplossen, waar zij daarbij tegenaan lopen, wanneer zij hulp zoeken, etc.

Safer Internet Day Talksow (16.30 – 18.00 uur, het Mozaïek in Amsterdam)
Met onder anderen: Marjolijn Bonthuis (Digibewust), Justine Pardoen (Hoofdredacteur Ouders Online), Simone van der Hof (Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, Universiteit Leiden), vertegenwoordigers van industrie en overheid. U kunt hier bij zijn en mee discussiëren. Wel graag even aanmelden.

Voorafgaande aan de talkshow vindt het jubileum symposium van Mijn Kind Online plaats. En ’s avonds kunt u de première van de ouderavond LIKE ME bijwonen. 

Meer informatie is te vinden op www.saferinternetday.nl