31-07-2018

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over capaciteitstekort studies Kunstmatige Intelligentie

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over het capaciteitstekort bij de zes Nederlandse Universiteiten die een bachelor Kunstmatige Intelligentie aanbieden. De schaarse technici in dit vakgebied zijn zeer gewild. Meer aanwas is gewenst. Eerder werd al bekend dat vijf van de zes universiteiten die de opleiding kunstmatige intelligentie of een aanverwante studie aanbieden de instroom studenten wil beperken of dat overweegt. De interesse voor deze opleidingen is dermate groot dat er onvoldoende capaciteit is. Op sommige instellingen is deze stroom zelfs verdubbeld. Dit tekort aan capaciteit speelt juist nu beleidsmakers en wetenschappers hun zorgen hebben uitgesproken over de achterstand die de Europese Unie heeft ten opzichte van landen als de VS en China. Bedrijven uit deze landen investeren miljarden in Artificial Intelligence en veroorzaken zo een braindrain uit Europa met aantrekkelijke onderzoeksprogramma’s. Actieplan Eén van de oorzaken van het capaciteitstekort is het tekort aan gekwalificeerde docenten. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen daarom op tot een nationaal actieplan om dit tekort tegen te gaan. Niks doen betekent volgens de belangenorganisaties dat Nederland economische gezien verder achteropraakt. FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie sloot al een pact om de studentenstop tegen te houden. De organisatie werkt hierin samen met de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en de Wageningen Universiteit.

FME-directeur Ineke Dezentjé Hamming Bluemink

FME-directeur Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink staat erop dat de deuren van deze universiteiten openblijven voor nieuwe studenten. De studentenstop is volgens haar volstrekt onbegrijpelijk en zij stelt daarom ruimte beschikbaar in de bedrijven uit haar achterban. Ook wil ze hoogleraren aanleveren. Specialistische kennis Het doceren van kunstmatige intelligentie vereist zeer specifieke kennis die schaars is. De VSNU heeft zich al eerder tot de politiek gewend. Woordvoerder van de VSNU Bart Pierik: “Wij hebben aangegeven meer budget te willen voor het onderwijs. Het budget is de afgelopen vijftien jaar pers student met een kwart afgenomen.” Ook de Cyber Security Raad noemt de studentenstop ongewenst en een zorgelijke ontwikkeling. “We hebben die kennis ontzettend hard nodig, dat is een randvoorwaarde om een veilige digitale economie te hebben”, zegt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de raad in het NOS Radio 1 Journaal. “Er is een enorm tekort aan opgeleide jongeren in deze richtingen en dan gooien de universiteiten de deuren dicht. Dat kan natuurlijk niet waar zijn.” Voorzitter van ECP en Cyber Security raadslid Tineke Netelenbos voegt daaraan toe: “De boodschap naar jongeren is steeds geweest dat ze een beroep in de IT moeten kiezen. Dat daar door hen positief op wordt gereageerd is geweldig positief. Het is daarom onacceptabel dat er een numerus fixus wordt gehanteerd. We kunnen niet klagen over het gebrek aan geschoolde IT-ers en Cyber specialisten wanneer er onvoldoende opleidingsplaatsen zijn. Het ministerie moet een spoedoplossing bieden.”

Voorzitter van ECP en Cyber Security raadslid Tineke Netelenbos

Half miljard De raad vraag aan minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven om op zeer korte termijn noodfinanciering ter beschikking te stellen aan de universiteiten voor meer capaciteit om de toestroom aan de studies in ieder geval in 2019 op te vangen. Dezentjé Hamming-Bluemink denkt dat er minstens een half miljard euro nodig is. Daarnaast adviseert de raad de minister een multidisciplinair team samen te stellen die universiteiten actief ondersteunt bij het vinden van personeel en middelen. Dezentjé Hamming-Bluemink, die ook voorzitter is van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, zegt dat haar achterban mensen vrij kan maken om parttime te doceren op de universiteiten, de zogenaamde hybride docent. Duitsland Dezentjé Hamming-Bluemink waarschuwt voor een uitstroom van talent naar het buitenland of naar andere studies. Een land dat veel in cybersecurity investeert is volgens haar Duitsland en weet daarmee ook Nederlandse studenten aan te trekken. Eerder al riepen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op tot een nationaal actieplan vanwege het tekort aan gekwalificeerde docenten kunstmatige intelligentie en de stijgende onderwijsvraag.