14-06-2012

Hergebruikers bespreken datasets

Het Platform Open Data (dat ondergebracht is bij ECP) organiseerde op donderdagochtend 31 mei een bijeenkomst voor hergebruikers van open data. Dit was een interactieve ochtend waarin de wensen en behoeften van hergebruikers centraal stonden en werden verschillende datasets besproken.

 

Elke dataset werd ingeleid door een hergebruiker die al ervaring heeft met de betreffende dataset:

 

• Edwin Rijkaart (oprichter buienradar) deelde zijn ervaringen met de datasets van het KNMI (Bekijk hier zijn presentatie);

• Jasper Verweij (VWE) ging in op de dataset van RDW (Bekijk hier zijn presentatie);

• Ruud Deijkers (Elsevier) deelde zijn ervaringen met o.a. de CBS dataset;

• Hanneke Schuurmans (DHV) ging in op de NSO dataset en heeft daarnaast ervaring met de KNMI dataset welke ze met ons zal deelde (Bekijk hier haar presentatie)

 

De belangrijkste bevindingen die uit de bijeenkomst naar voren kwamen waren:

 

• Er zijn nog maar een beperkt aantal goede voorbeelden van hergebruik, (mogelijke) waarde van open data wordt wel breder zichtbaar, verschillende verdienmodellen (in ontwikkeling)

• Verstrekkingskosten zijn een belangrijk discussiepunt (“open data is niet gratis”) 

– nog weinig transparantie / onderbouwing vanuit overheidsorganisaties;

– definitie van vestrekkingskosten (Europees) in ontwikkeling: nu nog inclusief return on investment

– geen/zeer lage kosten kan innovatie stimuleren, opbrengsten voor leverancier open data vaak een fractie van totale kosten.

• Discussie over gewenste en haalbare (betaalbare) service levels: beschikbaarheid, snelheid, etc. 

– wensen marktpartijen (hogere service, real time) zijn kostenverhogend;

– leveranciers open data kunnen bij vernieuwing van de infrastructuur samen met markt naar (efficiëntere) oplossingen kijken.

• Discussie over grens tussen taak overheid en rol van de marktpartijen; overheidsorganisaties begeven zich soms ook in de markt, bieden services op de eigen data (bijv. betaalde apps)

• Huidige hergebruikers van data onder betaalde licentie zien open data als kans (vertrouwen in toegevoegde waarde eigen dienstverlening), maar hebben wel behoefte aan duidelijkheid vanuit aanbieder (wel/geen open data)

• Samenwerking (kennisdeling) tussen overheidsorganisaties en hergebruikers (pps) biedt kansen voor verbetering data en dienstverlening naar gebruikers (vraag en aanbod bij elkaar brengen, ook via de topsectoren).

• Behoefte bij hergebruikers aan ‘cursus gebruik open data’

 

Het Platform Open Data gaat een advies over bovenstaande bevindingen schrijven en vervolgacties nemen om het hergebruik verder te stimuleren. De ontwikkelingen hier omtrent en meer informatie kunt u vinden op www.platformopendata.nl