03-08-2010

Heling van computergegevens wordt strafbaar

Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Verder wordt het verbod op afluisteren, aftappen en opnemen van vertrouwelijke gesprekken uitgebreid. Ook krijgen officieren van Justitie bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin van Justitie op 28 juli 2010 voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. De bewindsman wil burgers met het wetsvoorstel beschermen tegen misbruik van computergegevens.

 

Medewerkers van bedrijven of instellingen die bijvoorbeeld opzettelijk persoonlijke gegevens van een bekende Nederlander uit een computer kopiëren om deze aan derden door te verkopen, kunnen daarvoor straks een gevangenisstraf krijgen van maximaal een jaar. Dit was al strafbaar voor medewerkers van aanbieders van telecommunicatienetwerken.

 

Heling computergegevens wordt strafbaar
Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Criminelen die digitaal gestolen informatie – zoals wachtwoorden – doorsluizen aan derden zijn nu niet strafbaar omdat deze informatie juridisch gezien geen ‘goed’ is. Een ‘goed’ is iets waarover je niet meer beschikt als een ander ermee vandoor gaat, zoals bijvoorbeeld een fiets. Als een hacker een computerbestand kopieert en doorsluist, raakt de eigenaar de gegevens niet kwijt. De gegevens staan dan nog in zijn computer. Vervolging voor heling is nu daarom niet mogellijk. Het wetsvoorstel brengt daar verandering in. Straks hoeft de eigenaar de gegevens niet meer kwijt te zijn om derden te kunnen vervolgen voor heling. Voor een veroordeling blijft het van belang dat de verdachte wist of kon vermoeden dat de informatie afkomstig is van een misdrijf.

 

Verruiming verbod op afluisteren en aftappen vertrouwelijke gesprekken
Verder wil Hirsch Ballin het verbod verruimen op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken. Nu is het bijvoorbeeld verboden om stiekem in een woning een gesprek op te nemen, als degene die het gesprek opneemt daar zelf niet aan deelneemt. Straks geldt het verbod ook voor de dader die wél gespreksdeelnemer is en die zonder toestemming opnames heeft gemaakt. Het Nederlands recht komt hiermee op één lijn met bestaande wettelijke regels in Frankrijk en Duitsland.

 

Hirsch Ballin vindt het strafwaardig als je bijvoorbeeld als deelnemer aan een vertrouwelijk gesprek heimelijk opnamen maakt en die vervolgens op het internet zet om mensen te beschadigen. Daar komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar op te staan. Overigens is het op kenbare wijze opnemen van gesprekken in de publieke ruimte niet strafbaar. Dat verandert niet door het wetsvoorstel.

 

Officier van Justitie kan strafbare informatie laten verwijderen
Officieren van justitie krijgen bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen. Veel internetproviders werken vrijwillig volgens de zogeheten notice and take down-gedragscode. Zij verwijderen zelf gegevens als overduidelijk is dat die informatie onrechtmatig of strafbaar is. Wanneer de gedragscode niet afdoende is, dan kan de officier van Justitie opdracht geven om de informatie op internet ontoegankelijk te maken. Hij kan ook een dwangsom opleggen, bijvoorbeeld als gegevens snel geblokkeerd moeten worden om erger te voorkomen, en het nodig is zijn bevel kracht bij te zetten.