26-01-2016

HCA ICT en Team ICT in Kamerbrief met reactie op advies 'Klaar voor de Toekomst'

Het advies gaat over de impact van de huidige technologische ontwikkeling op de structuur en het functioneren van de Nederlandse economie.

Op pagina 2 van de Kamerbrief is te lezen:

Gelet op het belang van ICT en de digitalisering voor de economie en maatschappij, is de Digitale Agenda versterkt met drie initiatieven.
Het eerste initiatief richt zich op het stimuleren van de digitalisering en het gebruik van ICT in de (maak)industrie. Daartoe is het team smart industry onder leiding van mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink ingesteld en is een actieagenda opgesteld die onder andere de uitrol van 10 fieldlabs omvat.

Ten tweede is het Team ICT, onder leiding van de heer René Penning de Vries ingesteld. Doel van dit team is om innovatie en publiek-private samenwerking aan te jagen. Het Team ICT heeft inmiddels een ambitieuze Kennis- en Innovatieagenda ICT én de Human Capital Agenda ICT gelanceerd. De Kennis- en Innovatieagenda ICT is gericht op het stimuleren van publiek-private samenwerking bij big data-analyse op de terreinen energie, smart industry, cyber security en life sciences & health. In dat kader is het meerjarig onderzoeksprogramma Commit2Data gestart. Hiervoor is € 40 mln ter beschikking gesteld door NWO, TNO en het Ministerie van Economische Zaken.

Ten derde is het kabinet de aanpak toekomstbestendige regelgeving gestart. De aanleiding voor dit programma is het toenemende belang van ICT en digitale marktplaatsen voor disruptieve business-modellen voor bedrijven en sectoren. Tenslotte zet het kabinet met de Digicommissaris Bas Eenhoorn in op het realiseren van het digitaliseren van de overheidsdienstverlening voor bedrijven en burgers in 2017.

De volledige Kamerbrief is te downloaden op Rijksoverheid.nl.

Kijk voor meer informatie over Team ICT en de Human Capital Agenda ICT op www.dutchdigitaldelta.nl.