30-09-2010

Hans Verkruijsse nieuwe voorzitter van XBRL Nederland

Na een voorzitterschap van acht jaar geeft Jan Pasmooij het stokje door aan Prof. Dr. Hans Verkruijsse. Dit is aangekondigd  tijdens  de XBRL bestuursvergadering van 20 september jongstleden. Jan Pasmooij heeft zijn taken als voorzitter per direct neergelegd, hij zal nog wel enige tijd bestuurslid blijven om de lopende taken over te kunnen dragen en XBRL Nederland nog vertegenwoordigen tijdens de ISC meeting in Beijing (oktober 2010). Het bestuur van XBRL Nederland bedankt Jan Pasmooij voor zijn jarenlange inspanningen voor XBRL Nederland.

Nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter van XBRL Nederland is Prof. Dr. Hans Verkruijsse. Hans Verkruijsse is onder andere parttime hoogleraar accounting information systems aan de Universiteit van Tilburg. Tot 2008 was hij lange tijd universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarnaast was hij sinds 1982 partner bij Ernst & Young en is hij al vele jaren actief betrokken bij XBRL en als standard setter bij beroepsorganisaties als IFAC, NOREA, NIVRA en FEE.
Sinds enkele maanden vertegenwoordigt Hans Verkruijsse XBRL Nederland in het SBR Beraad en om deze lijn zo kort mogelijk te houden heeft hij ook een plek in het bestuur gekregen. Hij wil zich graag inzetten als nieuwe voorzitter van XBRL Nederland.

Over XBRL Nederland
Stichting XBRL Nederland, opgericht in 2002 voorziet in de behoefte aan informatie over toepasssingsmogelijkheden van XBRL en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast promoot de stichting het gebruik van XBRL en ondersteunt het de ontwikkeling van taxonomieën en is zij vertegenwoordigt in XBRL International. ECP-EPN, platform voor de informatie samenleving, voert het secretariaat van XBRL NL.