20-01-2021

Hans de Boer overleden

Wij vernamen het zeer verdrietige nieuws van het overlijden van Hans de Boer.

Gedurende zijn voorzitterschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW was de heer De Boer lid van de Raad van Advies van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Hij was een zeer positieve, loyale en geïnteresseerde persoonlijkheid die warme verbindingen maakte met anderen, ook met en voor de ECP-medewerkers en deelnemers. Zijn veel te vroege en plotselinge overlijden schokt ons zeer.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en andere naasten heel veel sterkte bij het verwerken van dit immense verlies.

Wij gedenken hem met groot respect.

 

Namens het bestuur en Raad van Advies ECP, Tineke Netelenbos, voorzitter

Namens alle medewerkers, Arie van Bellen, algemeen directeur