09-11-2022

Handreiking digitale continuïteit en weerbaarheid op de bestuurstafel

Digitale verbindingen zijn zo vanzelfsprekend als water uit de kraan, totdat het misgaat. ‘De cloud’ ligt eruit, de stroom valt uit of je bedrijfsdata is gegijzeld. Jij weet dat je er iets mee moet, maar hoe zet je digitale continuïteit op de agenda bij jouw directie? Wat is een goede strategie om bij bestuurders tijd en geld vrij te maken voor digitale continuïteit en weerbaarheid binnen jouw organisatie?

Uit rondetafelgesprekken met verschillende ICT-professionals blijkt dat om verschillende redenen niet elke directie het belang van digitale continuïteit en weerbaarheid inziet. Agentschap Telecom heeft daarom in samenwerking met De Haagse Hogeschool en Royal Schiphol Group de handreiking ‘Digitale continuïteit en weerbaarheid op de bestuurstafel’ ontwikkeld. Daarnaast hebben het Digital Trust Center, ECP Platform voor de InformatieSamenleving en het Nationaal Cyber Security Centrum bijgedragen aan deze handreiking.

Wat is het doel van de handreiking?

Agentschap Telecom wil organisaties bewust maken van hun afhankelijkheid van telecom en IT en ze helpen zich beter voor te bereiden op uitval. Deze handreiking helpt daarbij en is één van de tools binnen het vijfstappenplan van Agentschap Telecom. Het doel van deze handreiking is om het belang van digitale continuïteit en weerbaarheid goed op de agenda van de directie te krijgen. De handreiking biedt aandachtspunten voor de verantwoordelijke lijnmanagers en ondersteuners zoals de Chief Information Security Officer (CISO) om de directie van de juiste informatie te voorzien.

Wat biedt deze handreiking?

Deze handreiking richt zich op de organisatorische kant van digitale continuïteit en weerbaarheid en wat nodig is in de communicatie tussen het lijnmanagement, CISO en de directie. Hoe zorg je voor de juiste vorm en inhoud in het gesprek met de directie over digitale continuïteit en weerbaarheid? En welke rollen en verantwoordelijkheden moeten belegd worden om digitale continuïteit en weerbaarheid te borgen? De aandachtspunten in deze handreiking helpen om effectief het gesprek met de directie aan te gaan en ervoor te zorgen dat digitale continuïteit en weerbaarheid een terugkerend onderwerp op de bestuurstafel blijft.

Hoe is het advies opgebouwd?

Het eerste deel Kom in gesprek bestaat uit drie uitgangspunten die helpen de ideale situatie te bereiken om effectief het gesprek met de directie aan te gaan: A) Creëer wederzijds begrip en inzicht; B) kies de juiste taal en boodschap; C) beleg verantwoordelijkheden en maak procesafspraken. Per uitgangspunt worden drempels beschreven die het belemmeren om de ideale situatie te bereiken met daarbij aandachtspunten om deze drempels weg te halen. Deze aandachtspunten helpen te komen tot de ideale situatie. Zijn de drempels weg? In het tweede deel Blijf in gesprek worden een aantal aandachtspunten beschreven die helpen om ervoor te zorgen dat digitale continuïteit en weerbaarheid in de organisatie een doorlopend en adaptief proces is en een terugkerend onderwerp op de bestuurstafel blijft.

Klik op de afbeelding hieronder om de handreiking te bekijken.