31-03-2010

Gezamenlijke aanpak SZW, EZ, UWV, FNV en het programma Digivaardig & Digibewust om kansen voor digibeten op arbeidsmarkt te vergroten

Den Haag, 30 maart 2010 – In Den Haag onderstreepten de ministeries van EZ en SZW, UWV WERKbedrijf, FNV en het programma Digivaardig & Digibewust vandaag de noodzaak van een gezamenlijke aanpak voor het verbeteren van digitale vaardigheden van 1.6 miljoen digitaal analfabeten. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de pilot van het UWV WERKbedrijf om klanten door te verwijzen naar de bibliotheek waar zij worden geholpen door zogeheten digistagiaires en het gratis online oefenprogramma ‘Klik & Tik. Het internet op.’ Vandaag gingen de eerste digistagiaires van het Stanislas College uit Rijswijk aan de slag in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. 1 op de 10 Nederlanders is digitaal onvoldoende vaardig met het risico op sociale en economische achterstand. Dat aantal moet snel dalen om werknemers en werkzoekenden kansrijker te maken op de arbeidsmarkt en economische achterstanden te voorkomen.

 

Het UWV WERKbedrijf startte vandaag in samenwerking met de Centrale Bibliotheek Den Haag een pilot om haar klanten met het online oefenprogramma ‘Klik & Tik. Het internet op’ digitale vaardigheden bij te brengen. UWV-klanten die onvoldoende op het internet uit de voeten kunnen worden hierbij geholpen door digistagiaires; middelbare scholieren die dit doen als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Binnenkort start het UWV WERKbedrijf een vergelijkbare pilot in Rotterdam, Oss en Amersfoort. In het kader van mediawijsheid is de bibliotheek dé plek voor een dergelijke bijeenkomst.

 

Bijblijven om straks niet de nieuwe digibeet te worden

Tijdens de ronde tafeldiscussie in de bibliotheek benadrukte Theo de Bakkervan het UWV WERKbedrijf dat digivaardigheid de kansen op het vinden van werk aanzienlijk vergroot. Digitale vaardigheden worden binnen bijna alle functies steeds belangrijker. Bovendien gebruiken steeds meer organisaties het internet als wervingskanaal. “Je bent geneigd te denken dat vanaf de basisschool alle digitale vaardigheden worden bijgebracht en je met een aantal jaren van het probleem af bent. Niets is minder waar. Ontwikkelingen gaan razendsnel, denk aan social media. Bijblijven, bijscholen het is allemaal nodig om te voorkomen dat mensen die nu voldoende digitaal vaardig zijn straks de nieuwe digibeten worden. ”José Hilgersom, Directeur-Generaal participatie en inkomenswaarborg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees op de noodzaak van digitale vaardigheden bij re-integratie op de arbeidsmarkt. “Kunnen werken met de computer en internet is, net als lezen en schrijven, een absolute basisvaardigheid om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en kansrijk te re-integreren op de arbeidsmarkt.” Volgens Nicole Kroon, directeur ICT&T van het ministerie van Economische Zaken, is meedoen in de maatschappij niet alleen sociaal maar ook economisch van groot belang. “Over 5 jaar is voor 90% van de banen digitale vaardigheden van groot belang. Zonder kennis en vaardigheden rond computer, internet en ICT wordt het heel lastig om aan het werk te komen of te blijven.” Ook Leo Hartveld, federatiebestuurder van de FNV Vakcentrale benadrukte het belang van het kunnen beschikken over digivaardigheden voor werknemers en werkzoekenden. ‘Digitale basisvaardigheden zijn van belang om op de arbeidsmarkt te participeren en aan het werk te blijven. De FNV maakt zich sterk voor het regelen van faciliteiten op de werkvloer, waarbij werknemers in werktijd met ICT kunnen kennismaken en zich digitaal kunnen bijscholen.’

 

Klik & Tik. Het internet op.

Vooral ouderen, laagopgeleiden, allochtonen en werkzoekenden lopen risico’s om blijvend digitaal onvaardig te worden. Tineke Netelenbos, voorzitter van het programma ‘Digivaardig en Digibewust’: “Met ‘Klik & Tik. Het internet op’, dat promotioneel wordt ondersteund door de regionale omroepen, bieden we deze mensen laagdrempelig en gratis de kans om zich bij te scholen. Dat kan 24 uur per dag, thuis, op het werk, maar dus ook met begeleiding van studenten in de bibliotheek.”


Mert (14) één van de eerste digistagiaires van het Stanislas College uit Rijswijk licht ‘Klik & Tik. Het internet op.’ toe aan de initiatiefnemers.

 

‘Klik & Tik. Het internet op.’ is een initiatief van Stichting Expertisecentrum ETV.nl, financieel mede mogelijk gemaakt door Digivaardig & Digibewust en bevat zes modules met video-instructies en oefeningen waarmee cursisten de basisbeginselen van internet leren. Het programma is te bekijken op www.oefenen.nl/klikentik

 

Voor meer informatie

Info@ecp-epn.nl

 

Over het programma Digivaardig & Digibewust:
Digivaardig & Digibewust is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om het aantal mensen dat niet of nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen en om het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te stimuleren. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en diverse bedrijven (KPN, UPC, Microsoft, NVB, IBM, NVPI, SIDN). Meer informatie is te vinden op www.mijndigitalewereld.nl.