21-03-2012

Gezamenlijk voor een open overheid - Congres 31 mei

ECP, Bureau Forum Standaardisatie, ICTU, VKA, TNO en OSSLO organiseren op 31 mei een congres over open standaarden, open source software en open data; drie losse onderwerpen die in de praktijk enorm verweven zijn. Het Open Overheid congres, zoals het congres heet, bouwt voort op het NOiV Jaarcongres. Nu het programmabureau Nederland Open in Verbinding haar werkzaamheden eind 2011 heeft beëindigd, hebben deze partijen de handen ineengeslagen om toch een onafhankelijk en toegankelijk congres over open standaarden en open source software te organiseren, daaraan is het thema open data toegevoegd. 
 

Doel van het congres is overheden te voorzien van praktische informatie over het toepassen van open standaarden, open source software en open data. Het is een laagdrempelig congres voor uitvoerders van beleid, beleidsmakers, IT-verantwoordelijken van (decentrale) overheidsorganisaties maar ook marktpartijen als leveranciers. Het geeft hen praktische handvatten en toont casuïstiek en best practices. Daarnaast beogen de organisatoren met dit congres marktpartijen, software leveranciers in het bijzonder, te informeren over de behoeften van en ontwikkelingen binnen (decentrale) overheden. Uiteraard biedt het Open Overheid congres voldoende gelegenheid om te netwerken, elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Een open overheid cruciaal
ICT vergroot de productiviteit, versnelt innovatie, verbetert efficiëntie, zorgt voor andere en snellere communicatie- en netwerkmogelijkheden; het zorgt voor vrijwel onbeperkte toegang tot en productie van informatie en is een krachtige factor in dienstverlening.  Ook voor de overheid in haar contact met burgers en bedrijven. Een open overheid is daarbij cruciaal. Een open overheid  gebruikt bij de verwerking van haar informatie open standaarden waardoor digitale gegevensuitwisseling wordt vergemakkelijkt. Een open overheid zorgt ervoor dat open data beschikbaar is en blijft, ongeacht het platform en de software en werpt geen barrières op voor het gebruik van deze data door ICT-gebruikers en ICT-aanbieders. Door openheid van zaken te geven en transparant te werk te gaan, kunnen burgers en bedrijven makkelijker besluiten nemen over overheidsbeleid.

Het Open Overheid congres vindt plaats op donderdag 31 mei 2012 van 12.00 – 17.00 uur (incl. lunch) in het Beatrix Theater te Utrecht. Toegang is gratis.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.