22-09-2011

Geanimeerde deelnemersbijeenkomst in Nieuwspoort

Bij de deelnemersbijeenkomst van 22 september kwam de Miljoenennota 2012 aan de orde in Nieuwspoort, onder anderen met de oud-Kamerleden Arda Gerkens en Luuk Blom. Positief vonden de aanwezigen dat het kabinet daarin aangeeft dat meer innovatie nodig is om de economische groei te bevorderen. Wel was men de mening toegedaan dat daarbij de toepassing van informatie- en communicatietechnologie als ‘enabler’ onvoldoende aandacht kreeg.