26-03-2010

Focusgroep Webrichtlijnen bedrijfsleven

Eind maart vinden de eerste focusgroepen in het kader van Webrichtlijnen voor bedrijven plaats onder leiding van de Universiteit Twente. Doel van de focusgroepen is om indicatoren te vinden waaraan eventueel rendement van Webrichtlijnen voor bedrijven kan worden afgemeten.
Vraag die centraal staat is: “Wat kost het me als bedrijf en wat levert het me op?”
Voorbeelden van gebieden waarop rendement kan worden behaald zijn lagere serverbelasting of beter scoren in zoekmachines door betere opbouw van een website. Door rendement meetbaar te maken kan ook beter worden ingeschat of er een ‘ROI’ is wanneer bedrijven Webrichtlijnen zouden invoeren.

 

Na vaststelling van de indicatoren wordt bij een grote groep bedrijven en organisaties vastgesteld of er sprake is van rendement, en zo ja, op welke indicatoren. Bovendien zal een drietal organisaties die bezig zijn met het implementatieproces van de Webrichtlijnen (business cases) worden gevolgd. Deze geselecteerde organisaties krijgen advies/consultancy in het kader van het project aangeboden.

 

Werkt u met Webrichtlijnen voor een commercieel bedrijf of een private (niet-overheids-)organisatie? Bent u webontwikkelaar die voor bedrijven de Webrichtlijnen invoeren of toepassen? Bent u geïnteresseerd of wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond het project Webrichtlijnen? Stuur een mail naar info@ecp-epn.nl.