17-07-2019

Flexkids eerste applicatie voor kinderopvang met keurmerk Zeker-OnLine 

Applicatie voor de kinderopvang Flexkids is de trotse bezitter van het keurmerk Zeker-OnLine. Met het keurmerk kunnen gebruikers terecht vertrouwen hebben in de applicatie. Het keurmerk is onafhankelijk en het normenkader bevat ruim 200 criteria waarop alle processen binnen de organisatie worden beoordeeld.

Flexkids neemt met het keurmerk Zeker-Online de verantwoording op zich voor een betrouwbare dienstverlening en  biedt daarmee aan hun afnemers (organisaties in de kinderopvang, de ouders en toezichthouders) de zekerheid van een betrouwbare en veilige dienst.

Anders dan de meeste keurmerken (denk aan ISO certificeringen of zelfverklaringen), biedt Zeker-Online zekerheid aan de afnemer van de dienst. Voor de diensten in de kinderopvang is een openbaar normenkader ontwikkeld, waarin alle zaken zijn meegenomen die belangrijk zijn voor afnemers en gebruikers van de app zoals de kinderopvangorganisatie en ouders, maar ook nationale en Europese toezichthouders (Autoriteit Persoonsgegevens en Autoriteit Telecom) en bijvoorbeeld de Belastingdienst (Toeslagen).

Een onafhankelijke partij heeft Flexkids getoetst aan dat normenkader en de partijen met wie Flexkids samenwerkt bij de levering van hun diensten. Niet alleen het ontwerp is getoetst (van organisatie, processen, techniek en mensen) maar ook de praktijk: gedurende 6 maanden is de dienstverlening gecontroleerd.

Middels het keurmerk legt Flexkids jaarlijks verantwoording af. Als een organisatie werkt met data die betrekking heeft op kinderen, wil je zeker kunnen zijn dat het goed geregeld is. Het keurmerk geeft afnemers van de applicatie deze zekerheid. Flexkids is de eerste applicatie voor kinderopvang die het keurmerk ontvangt.

Hoe werkt Zeker-OnLine

Vertrouwen is een kernwaarde in relaties dus ook tussen online-gebruikers en aanbieders. Gebruikers willen niets liever dan de gekozen software-leverancier vertrouwen. Maar wanneer is een online dienst veilig en betrouwbaar? Waar kun je dat aan zien? Op basis van een duidelijk openbaar normenkader en externe onafhankelijke controle op het naleven van dit normenkader stelt het keurmerk Zeker-OnLine de betrouwbaarheid vast alvorens het keurmerk uit te reiken.

Het normenkader bevat ruim 200 normen waarop de applicatie wordt gecontroleerd met name gericht op het voldoen aan de privacy wetgeving, beveiliging, beschikbaarheid van de applicatie en continuïteit. Voor Flexkids zijn daarnaast ook specifieke normen opgesteld, zoals de juistheid en volledigheid van de facturatie-gegevens die aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Dit is een belangrijke basis voor de berekening van de toeslagen.

‘Organisaties als Flexkids onderkennen het grote belang van veiligheid en privacy van online diensten. Gebruikers gaan er heel makkelijk vanuit dat het wel goed zal zijn en daar schuilt juist het gevaar in,’ vertelt Bert Tuinsma bestuursvoorzitter van de stichting Zeker-OnLine.

Flexkids

Bij een applicatie als Flexkids is het bijzondere dat de data van kinderen en ouders wordt opgeslagen maar dat deze kinderen of de ouders niet de gebruikers of de klanten zijn. Door het keurmerk is het nu echter ook voor de ouders duidelijk dat Flexkids voldoet aan de normen voor veiligheid en dat zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Flexkids besteedt veel aandacht aan beveiliging en vinden dat gebruikers moeten kunnen vaststellen dat een applicatie aan bepaalde normen voldoet. Goed beveiligde software is van cruciaal belang.

Martin Vollaard, manager klantcontact en verantwoordelijke voor het project Zeker-OnLine geeft aan dat naast betrouwbaarheid van de processen in de software, ook de digitale veiligheid van de persoonsgegevens belangrijk zijn voor kinderopvangorganisaties en ouders. ‘Om dit te realiseren moeten al onze processen kloppen en functioneren. Dit wordt jaarlijks getoets. Het keurmerk Zeker-OnLine is een breed normenkader dat verder gaat dan alleen informatiebeveiliging en we zijn er dan, terecht trots op dat Flexkids het keurmerk in ontvangst heeft mogen nemen.’

Kindvoorzieningen

Onderwijs Data van kinderen is veel waard, het kan op diverse manieren gebruikt worden. Leveranciers en scholen wisselen bijvoorbeeld leer- en toetsresultaten met elkaar uit. In de onderwijssector is nog weinig wetgeving die ingaat op de betrouwbaarheid van applicaties. Met name de betrouwbaarheidsaspecten privacy en veiligheid van de data zijn hier van belang. Opmerkelijk is dat dossiers van kinderen offline wel in een gesloten kast bewaard worden, maar dat de vraag of dezelfde informatie veilig is in een applicatie staat veel minder algemeen is. Uiteraard speelt hier het probleem dat ouders geen invloed hebben op de keuze van de applicatie waarmee de school of kindinstelling werkt.  Andere aspecten relevant voor scholen zelf zijn: kan de data bijvoorbeeld makkelijk overgezet worden naar een andere aanbieder? Of wat gebeurt er met de gegevens als de leverancier overhoopt failliet gaat? Krijgen de leerlingen dan geen rapport?

In de onderwijssector zijn zeker ontwikkelingen zoals pseudominering van leerlinggegevens, waardoor een leverancier die leermiddelen online beschikbaar stelt geen persoonsgegevens van de kinderen meer ontvangt maar een uniek nummer. De school kan aan de hand van een uniek nummer het kind koppelen aan de leergegevens. Dit is een belangrijke stap met betrekking tot de privacy van kinderen.

Schoolapplicaties zijn ook vaak target van ddos aanvallen; een juist niveau van beveiliging is dan essentieel. Geen enkele maatregel geeft 100% garantie maar een school kan er vanuit gaan maar een duidelijke norm binnen de sector ontbreekt nog op dit moment, een norm waarbij ook toezicht door een onafhankelijke derde wordt gehouden.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig