26-11-2010

Flexibel werken en mobiliteit

Met minimale investeringen door de overheid zijn door een versnelling van de invoering van eigentijds werken (flexibel werken, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, ‘het nieuwe werken’) op financieel-economisch en maatschappelijk vlak veel voordelen te behalen, onder meer:

 

  •  productiviteitsgroei zowel voor bedrijven en voor de overheid
  •  verbetering ondernemingsklimaat
  •  energiebesparing
  •  kostenreductie werkgever en verbetering werkgeverschap overheid
  •  filereductie

 

Uiteenlopende projecten bij bedrijfsleven en overheid in afgelopen decennia tonen deze voordelen aan. Bij veel bedrijven, vooral grote, is het inmiddels standaard en veel overwegen het in te voeren. De vakbeweging en werkgeverskoepels staan er positief tegenover. De FNV brengt ‘telewerken’ standaard in in het arbeidsvoorwaardenoverleg. De Vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel (MHP) heeft in 2009 met ECP-EPN onder meer een Tienpuntenplan Flexibel werken opgesteld en VNO-NCW sluit convenanten af voor mobiliteitsmanagement (filevermindering) met flexibel werken als belangrijk instrument.

 

Filebestrijding is een van de voordelen van flexibel werken. In dit kader heeft Arie van Bellen (directeur ECP-EPN) tijdens het jaarcongres van ECP-EPN op 25 november de notitie Van beschikbaarheid naar toepassing aangeboden aan Lidewijde Ongering (DG Mobiliteit, ministerie Infrastructuur en Milieu). In deze notitie bepleit ECP-EPN de inzet van informatie- en communicatietechnologie om mobiliteitsproblemen te verminderen en ook zo de arbeidsproductiviteit te verhogen.

 

Lidewijde Ongering (DG Mobiliteit Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ontvangt het eerste exemplaar van de notitie Van beschikbaarheid naar toepassing waarin ook de mobiliteit wordt besproken, uit handen van Arie van Bellen (directeur ECP-EPN).