17-01-2014

EZ schrijft visie op internet

In de brief wordt veel over convergentie gesproken. Dat deze brief over media, internet en telecom gaat kan gezien worden als politieke convergentie. Duidelijk is dat internet daarvan de aanjager is . De cijfers zijn, hoe bekend ook, overweldigend, bijvoorbeeld 1998: 3mln websites, nu: 635 miljoen, omzet apps stijgt 60% per jaar. Die ontwikkelingen hebben veel gevolgen: veranderende verdienmodellen, andere spelers, internationalisering, convergentie.

Het ministerie spreekt in de brief van een Internetwaardeweb, waarmee het met elkaar verbonden geheel van infra, diensten, apparaten en connectiviteit wordt bedoeld. Dit web is voor Nederland enorm belangrijk. Er werken direct 110.00 mensen. Maar het is vooral een innovatiekracht voor de rest van de activiteiten in het land. De beleidsuitdagingen komen vanuit drie uitgangspunten: concurrentiekracht, vrijheid en betrouwbaarheid. Het ministerie streeft deze na en moet hier afwegingen tussen maken. De leidraad om op basis van deze uitgangspunten aan de slag te gaan is ook drieledig: level playing field, Europese samenwerking en de overheid als netwerkpartner.

De Europese samenwerking kreeg onder meer gestalte op de Dag van Europa (7 mei 2013). Daar mocht ECP de uitwisseling van kennis tussen het kabinet van Eurocommissaris Kroes , het ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse jonge ondernemers mede organiseren. En als voorbeeld van de overheid als netwerkpartner bij het gezamenlijk aanpakken van een probleem, wordt Abuse HUB genoemd. Een initiatief van het publiekprivate Abuse Information Exchange met daarin partijen die botnets in Nederland aanpakken. ECP organiseerde dit platform.

Het ministerie doet in de brief verschillende voorstellen over marktwerking, waaronder de aanbeveling aandacht te besteden aan de toegang tot hoogwaardige telecomdiensten voor niet telecomspelers zoals media, zorg en onderwijs. ECP werkt aan een platform Zorg en ICT waar providers en zorginstellingen elkaar ontmoeten. Dat is in lijn met deze aanbeveling. Al veel langer speelt ECP een rol op het gebied van privacy. Het ministerie noemt in haar brief het door haar mede geïnitieerde publiekprivate programma Digiveilig, ondergebracht bij ECP, en de campagne Alert Online waar ECP partner in mag zijn. Ingezet wordt om van onbewust-bewust naar bewust-bekwaam te gaan. Tot slot noemt het ministerie Big Data en profiling. ECP organiseerde vorig jaar drie sessies over het onderwerp en is betrokken bij het doorbraaktraject. Meer over deze onderwerpen volgt dit jaar.

Een overzicht van alle activiteiten van ECP rondom deze en andere onderwerpen vindt u op deze website.

Hier kunt de ‘Visie op Telecommunicatie, Media en Internet: Verdieping’ van het ministerie van Economische Zaken en bijbehorende kamerbrief vinden.