13-10-2010

Extreme Digital Challenge tijdens PICNIC

Op 23 september jongstleden daagden UPC en het programma Digivaardig & Digibewust tijdens PICNIC deelnemers uit te bedenken hoe Nederland digivaardiger kan worden. In een interactieve middag gingen zij in groepen aan de slag.

Onze samenleving digitaliseert, maar een grote groep Nederlanders heeft niet de vaardigheden om optimaal en veilig van deze digitalisering gebruik te maken. Hoe kunnen we hen helpen digivaardiger te worden en bovendien veilig te leren omgaan met computer en internet?

Samenwerken
Het is van groot belang dat overheid,  bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen samenwerken zodat iedereen profijt kan hebben van de digitale wereld en met elkaar de toegankelijkheid en veiligheid van internet kunnen waarborgen. Allereerst lichtte Yvonne Schers, VP Public Affairs & General Counsel, toe hoe UPC in een convergerende digitale wereld bijdraagt aan het bewust maken van de kansen en risico’s van het gebruik van internet en andere digitale middelen. Door samen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen, leveren we met elkaar een bijdrage aan de realisatie van belangrijke doelstellingen van de Digitale Agenda voor eInclusion.

 

Oplossingen bieden
Deze zomer hebben vier studenten in opdracht van het programma Digivaardig & Digibewust zich gebogen over de vraag: hoe help je mensen digivaardiger te worden?  Bedrijfsleven, overheden en instellingen kunnen dankzij de oplossing van deze vier studenten eenvoudig mensen helpen bij het gebruik van hun online diensten.

De studenten presenteerden hun oplossing: MIA, ofwel Mijn Internet Assistent. Deze MIA is een avatar die aanwijzingen geeft bij gebruik van een online dienst, zowel in tekst, beeld als in geluid. Voor overheden, bedrijven en andere instellingen geldt dat zij geen wijzigingen hoeven aan te brengen in hun eigen site om de avatar te laten functioneren. Het enige wat zij moeten doen is via een speciaal ontwikkelde ‘module builder’ ervoor te zorgen dat de avatar op de juiste momenten op de juiste plekken uitleg geeft. De techniek achter deze oplossing (prototype) en het business plan om de oplossing in de markt te zetten zijn inmiddels opgeleverd. Het programma Digivaardig & Digibewust gaat dit jaar nog bekijken wat de mogelijkheden zijn om Mijn Internet Assistent ook daadwerkelijk te gaan uitrollen.

 

De challenge
Maar de vraag is dan of dit wel dé oplossing is. De studenten hebben 12 weken de tijd gehad om te bedenken hoe Nederland digivaardiger kan worden. Wij legden de aanwezigen de Extreme Digital Challenge voor:  om binnen één uur samen met de andere aanwezige creatieve breinen een andere oplossing te bedenken. Deze mini-workshop werd geleid door Tim Schuurman en Marieke Rietbergen (Design Thinkers).

Aan de hand van de verschillende types ‘digibeten’, zoals geformuleerd in het onderzoek Digibyte, digibabe, digibeet, verplaatsten de deelnemers zich in de ‘digibeet’. Hoe ziet hij/zij eruit? Hoe oud is hij/zij? Waar woont hij/zij en wat houdt hem/haar bezig? Daarbij bedachten de deelnemers  wat voor mogelijke oplossingen – naast de gepresenteerde applicatie My Internet Assistent (MIA) – er zijn om juist deze ‘digibeten’ online te helpen.

 

Conclusies mini-workshop
Voor mensen die nog geen internet gebruiken bestaan tal van mogelijkheden om met internet(applicaties) hun leven te verrijken. De vraag is echter vooral hoe zij de klik gaan maken om – ook al zijn ze een ploeteraar of een welwillende toekomstige internetgebruiker, aan de slag te gaan. Het zou goed zijn om een nog beter beeld te krijgen van de mensen om wie het draait en met hen diensten/producten te bedenken waardoor zij de obstakels overwinnen om daadwerkelijk met internet aan de slag te gaan.

Daarnaast is gebruiksvriendelijke software en robuuste hardware een must om mensen het vertrouwen te geven dat ze met het internet kunnen omgaan zonder dat er iets vastloopt of stukgaat. Om mensen online te krijgen, zullen ze anderen in hun omgeving nodig hebben die ze vertrouwen. Dit kan iemand uit de naaste omgeving zijn, maar ook een zakelijke dienstverlener die ze bijstaat (ofwel met algemene internetvragen ofwel vanuit specifieke applicaties – bijvoorbeeld de bank die cursussen internet-bankieren geeft). Dit zou aangevuld kunnen worden met een applicatie als MIA.

MIA is nu nog een poppetje op het scherm; hoe zorg je ervoor dat deze wordt vertrouwd door de gebruikers? De deelnemers aan de mini-workshop, zien de mogelijkheden van MIA maar geven tegelijkertijd aan dat er flink getest moet worden met de doelgroep om te zien of zij ‘haar’ echt accepteren. De positionering van MIA is belangrijk om bedrijven te overtuigen personeel met MIA te laten werken. MIA zou aangeboden kunnen worden in een middelenmix: bijvoorbeeld een poppetje dat op verschillende manieren (echte pop, geanimeerde dame, in een tekenfilm, in specifiek cursusmateriaal/ tijdschriften voor ouderen) bekend wordt, waardoor ze een ‘vertrouwde bekende’ wordt van de doelgroep.