19-04-2011

Expertgroep Certificering Digitale Vaardigheden

Op 29 maart jongstleden kwam de Expertgroep ‘Certificering Digitale Vaardigheden’ bijeen. Deze expertgroep begeleidt en coördineert een onderzoek naar de digitale kloof binnen het bedrijfsleven. Dit onderzoek start binnenkort en wordt uitgevoerd door ECDL Nederland NV en de Universiteit Twente. Het programma Digivaardig & Digibewust faciliteert deze expertgroep en Leo Besemer (ECDL Nederland NV) zit de expertgroep voor.

Het aantal beroepen waarbij een computer onontbeerlijk is, is enorm toegenomen. Het vereiste  niveau van digitale vaardigheden dat voor een goede beroepsuitoefening minimaal nodig is, stijgt daarbij sneller dan het daadwerkelijke vaardigheidsniveau van de beroepsbevolking. Hierdoor tekent zich een tweede, snel groeiende ‘digitale kloof’ af: de kloof tussen mensen met ‘enige digitale vaardigheid’ en de groep die werkelijk in staat is de in hun beroep regelmatig voorkomende handelingen zelfstandig en efficiënt te verrichten.

Het onderzoek moet ondermeer bepalen hoe het in Nederlandse bedrijven gesteld is met het werkelijke niveau van digitale vaardigheden, om zo in kaart te brengen hoe groot de ‘kloof’ werkelijk is en wat de impact daarvan is op de organisatie, i.e. gemeten in productiviteitsverlies, gezondheidsrisico’s en veiligheidsaspecten.