18-06-2019

Europees keurmerk voor veilige clouddiensten

De Nederlandse Rijksoverheidsdienst kondigt een Europees keurmerk voor veilige clouddiensten aan. Dit keurmerk is onderdeel van bredere Europese wetgeving voor cybersecuritycertificering van ict-producten en -diensten. De Nederlandse publiek-private samenwerking Partnering Trust speelt samen met Duitsland en Oostenrijk een belangrijke rol bij de aanzet tot invulling van het keurmerk. Het certificeringsschema waarborgt dat aangesloten aanbieders aan de Europese digitale veiligheidseisen voldoen. Dit geeft gebruikers zekerheid over de veiligheid van de clouddienst en hun data.

Europese cybersecuritycertificering

Europese cybersecuritycertificering versterkt de digitale interne markt en vergroot de grensoverschrijdende concurrentie tussen cloud-aanbieders. Omdat aangesloten aanbieders aan dezelfde digitale veiligheidseisen voldoen, wordt het makkelijker om binnen de EU verschillende aanbieders te vergelijken. Het Europese Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) zal het voorstel van de werkgroep nu verder uitwerken in een Europees certificeringsschema onder de Cyber Security Act. Deze Europese verordening voor cybersecuritycertificering van ict-producten, -diensten en -processen wordt eind deze maand van kracht. ‘Clouddiensten worden steeds belangrijker voor de Europese digitale economie’, zegt Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie, ministerie van EZK. ‘Nederland heeft als internationaal georiënteerde economie en knooppunt van data in het bijzonder belang bij een veilig en toegankelijk digitaal domein. Cybersecuritycertificering is daarom een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software. Ik ben blij dat er op Europees niveau een stap wordt gezet om meer zekerheid over de veiligheid van clouddiensten te bieden.’

Partnering Trust

Partnering Tust beoogt invulling te geven aan het onderwerp ‘certificering’ in de roadmap veilige hard-en software, door ontwikkeling en promotie van een methodiek die zekerheden en transparantie biedt voor aanbieders en afnemers van digitale online diensten.  Met partners zoals het ministerie van EZK, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, DHPA, Zeker-Online en een groot aantal anderen, zet het in op werkbare oplossingen voor duidelijkheid en zekerheid over informatieveiligheid in complexe online ketens.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig