31-10-2011

European Commission goes local

Na ruim een jaar van actieve implementatie van de Digitale Agenda krijgt de Europese Commissie graag feedback van lokale initiatieven, overheden en u over de uitwerking ervan in de praktijk. De Commissie en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie erkennen dat de stap van hoge beleidsdoelstellingen naar praktische uitvoering niet zomaar is gezet. Daarom willen zij u graag nader informeren en van u horen hoe uw belangen beter bediend kunnen worden. Uw mening telt en zal input zijn voor de aanscherping van het beleid.  Debatteer mee!

 

De Europese Commissie, het Ministerie van EL&I en ECP-EPN nodigen u uit voor de interactieve sessie Going Local 2011 over de Europese en de Nederlandse Digitale Agenda op 17 november a.s. tijdens het Jaarcongres ECP-EPN.

 

Tijdens Going Local 2011 komen onderwerpen aan de orde als Sociaal-maatschappelijke en economische drijfveren voor ICT, infrastructuur, vraag- en aanbod clustering, veiligheid, ondernemen, zorg, onderwijs en kennisdeling.

 

Verschillende lokale initiatieven vertellen welke toegevoegde waarde zij ervaren  van beide agenda’s, waar ze tekort schieten, en welke ideeën zij hebben om door ICT-toepassingen een beter economisch en maatschappelijk klimaat te scheppen in Nederland en in de EU.

 

Going Local 2011
Jaarcongres ECP-EPN
donderdag 17 november 2011
10.00-15.00 uur
Circustheater te Scheveningen

 

In mei 2010 lanceerde de Europese Commissie op initiatief van Commissaris Neelie Kroes de Digitale Agenda voor Europa (DAE). Doel ervan is de concurrentiekracht van Europa te vergroten en grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door effectieve toepassing van ICT. In mei dit jaar presenteerde het ministerie van EL&I de Nederlandse Digitale Agenda. 
De economische context waarin beide Digitale Agenda’s worden uitgevoerd vraagt om investeringen in het groeipotentieel van Nederland en de EU. Het is daarbij belangrijk een balans te vinden tussen ambitie en draagkracht en innovatie en middelen. Over deze balans praten de Europese Commissie en het ministerie graag met lokale initiatieven, overheden en u! Meld u nu nog aan!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier van het Jaarcongres ECP-EPN en vink Going Local 2011 aan. Deelname is kosteloos; na aanmelding rekenen wij op uw komst.

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/local/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/documenten-en-publicaties/notas/2011/05/17/digitale-agenda-nl-ict-voor-innovatie-en-economische-groei.html