08-05-2013

Europadag: Minister Kamp en Eurocommissaris Kroes over kansen en uitdagingen digitale economie

Op 7 mei jongstleden bezochten bijna 200 mensen de Europadag – georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Europese Commissie, ECP en VNO-NCW. Ondernemers, startups, overheid, NGO’s gingen met elkaar in discussie over de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse digitale economie en de rol die de Nederlandse en Europese overheid hierin kunnen spelen.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst spraken Minister Kamp en Vice-President Kroes met diverse jonge Nederlandse ondernemers om de concrete kansen en problemen op het terrein van ICT en de interneteconomie bloot te leggen aan de hand van hun ervaringen.

 

Videoimpressie:
Een korte video met Eurocommissaris Kroes en minister Kamp over een sterke interneteconomie voor Europa: http://www.youtube.com/watch?v=6zZxZsBN7tU

Een kort video waarin diverse ondernemers aanwezig tijdens de Europadag aan het woord komen over de interneteconomie: https://www.youtube.com/watch?v=PpHZxXqsk54

 

Minister Kamp gaf in zijn speech aan dat Nederland niet alleen de fysieke poort van Europa is, met de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam, maar ook de digitale poort van Europa. Maar ondanks de sterke uitgangspositie, valt er volgens Kamp nog een wereld te winnen. Voor de Europese interneteconomie ziet hij dan ook drie grote uitdagingen. Als eerste de voltooiing van de Europese digitale markt met borging van netneutraliteit en eigentijdse regels voor de internetconeconomie.
Ten tweede noemt Kamp het borgen van privacy waarbij een goede balans tussen beschermen en innoveren onontbeerlijk is. Dat dat niet eenvoudig is, is gebleken uit de discussie rond de cookie-wetgeving. Kamp wil dan ook dit jaar nog de Telecommunicatiewet wijzigen, zodat deze regels minder gedoe opleveren voor gebruikers en beter uitvoerbaar worden voor bedrijven, zonder dat de privacy daarbij in het geding komt. Hij roept ook op om dit soort regels over de grens te laten gelden. Zijn wens is dat dit in de nieuwe telecomplannen wordt aangepakt.
Ook het borgen van veiligheid op internet vormt een uitdaging. Hij verwees daarbij naar de economische schade van bijvoorbeeld een Ddos-aanval, maar ook naar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in internetdiensten dat daarmee wordt aangetast en de gevolgen die dat heeft voor de bereidheid om te investeren in digitalisering. Dat zet een rem op innovatie en economische groei. Er worden volgens Kamp goede stappen gezet, bijvoorbeeld de publiekprivate samenwerking rondom de aanpak van botnets en de afspraken tussen telecomoperators om elkaars netwerken te mogen gebruiken bij grote storingen.
Als derde uitdaging ziet hij het zorgen voor een hoger ICT-gebruik in het MKB als doorbraak in de interneteconomie. Hiervoor is goed opgeleid personeel noodzakelijk. Via het Techniekpact dat volgende week gepresenteerd wordt, wil Kamp jongeren enthousiast maken en vaker laten kiezen voor een toekomst in de ICT. Met dit pact wordt aangesloten bij de Grand Coalition for Digital Jobs and Training van de Europese Commissie.

 

Vice-President Kroes stelt dat we nog maar aan het begin staan van alle mogelijkheden en veranderingen en dat daarbij nog drempels uit de oude wereld geslecht moeten worden.  Belemmeringen die worden opgeworpen door de zogenaamde gate-keepers: partijen die machtsposities innemen. Juist zij moeten accepteren dat dingen veranderen en hierop inspelen. Ook zij wijst op het ontbreken van een gezamenlijke Europese interne telecommarkt, waardoor het onaantrekkelijk wordt om over grenzen zaken te doen. Het is haar topprioriteit deze interne markt van de grond te laten komen, zodat schaalvoordelen die Amerikaanse of Chinese bedrijven hebben, ook aan Europese bedrijven gegeven kunnen worden.
Kroes roept Nederland nadrukkelijk op om ICT uit de secundaire positie in het Topsectorenbeleid te halen. ICT is aanjager en verbinder bij innovatieve doorbraken die juist plaatsvinden op de raakvlakken tussen sectoren. ICT is de primus inter parus. Hier zit de toegevoegde waarde voor de topsectorenaanpak als geheel. Zij verdient de strategische positie en middelen, want alle topsectoren hebben daar baat bij. Kroes vindt ook dat er doorgepakt kan en moet worden op de doorbraken. ICT doorbraken zouden integraal onderdeel moeten zijn van beleid voor onderwijs, MKB en zorg. ICT moet standaardvoorwaarde zijn voor publieke investeringen, de digitale economie moet core-business zijn.
Kroes geeft aan dat het stimuleren van ondernemerschap een van haar ambities is. Hier liggen grote kansen voor Europa. En net als Kamp wijst zij op de noodzaak van voldoende geschoolde mensen in de ICT, want zonder hen komt er van de prioriteiten en ambities niets terecht. Zij wijst op de Grand Coalition for Digital Jobs en ook de rol van de Digital Champions – zoals Tineke Netelenbos in Nederland – om eSkills in de samenleving te vergroten.

 

 

Tijdens de vier workshops was meer aandacht voor de telecommarkt, ondernemerschap, eSkills en MB.