08-03-2011

Europa verwelkomt 112.000 nieuwe onliners tijdens Get Online Week

Tijdens de Get Online Week, die afgelopen week in zesentwintig Europese landen werd georganiseerd, hebben 112.074 offliners hun eerste stappen op het internet gezet. Dit aantal is bijna twee keer zoveel als vorig jaar tijdens de eerste Get Online Week. In Nederland werden op initiatief van Digivaardig & Digibewust verschillende acties op touw gezet in samenwerking met partners als Microsoft, SeniorWeb, Codename Future, de Openbare Bibliotheken en FNV Eindhoven. Het internet kon tijdens de Get Online Week 404 Nederlanders verwelkomen.

 

Volgens de EU maakt 30% van de Europese bevolking geen gebruik van het internet. Eurocommissaris Neelie Kroes, die het initiatief nam voor de Get Online Week, vindt dit aantal veel te hoog en wil binnen vijf jaar het aantal Europese digitale analfabeten halveren. Alleen door samen te werken met partners lijkt deze doelstelling realiseerbaar. De afgelopen week zijn in zesentwintig Europese landen tal van lokale activiteiten georganiseerd. Rond het thema ‘Bring a friend’ werden onliners gevraagd om offliners, zoals senioren, werkzoekenden en laagopgeleiden te stimuleren zich te begeven op de digitale snelweg. In Letland liep dit voorspoedig met 41.482 nieuwe internetters. Ook in andere Oost-Europese landen zoals Litouwen, Roemenië, Polen en Rusland was de Get Online Week succesvol. Digivaardig & Digibewust blijft in Nederland, waar zo’n 10% van de bevolking digitaal analfabeet is, samen met haar partners werken aan het vergroten van de digitale vaardigheden van de bevolking. Naast het motiveren en enthousiasmeren van deze groep wordt gewerkt aan een overzicht van alle relevante cursussen in Nederland en zijn er online programma’s ontwikkeld zoals Klik en Tik, het internet op en samen op het web om beginnende internetters te  ondersteunen bij het online gaan.

 

 

Over de Get Online Week

De Europese Get Online Week is een initiatief van Eurocommissaris Neelie Kroes en wordt georganiseerd door Telecentre-Europe. Het doel is om in zoveel mogelijk Europese landen in bestaande leercentra zoals bibliotheken en computercentra, mensen te motiveren gebruik te maken van internet. Lokale organisaties sluiten zich hierbij aan. Meer informatie hierover is te lezen op www.getonlineweek.eu.

 

Over Digivaardig & Digibewust

Digivaardig & Digibewust is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om het aantal mensen dat niet of nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen en om het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te stimuleren. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Europese Commissie en diverse bedrijven. Meer informatie is te vinden op www.mijndigitalewereld.nl.