23-03-2017

Eurofiber en ActiZ bundelen krachten samen met ECP

Eurofiber en ActiZ zijn deelnemers geworden van het ECP | Platform voor InformatieSamenleving.

Betekenis geven aan ICT

Deelname aan het ECP-platform is voor Eurofiber en ActiZ met name belangrijk om zo een waardevolle bijdrage  te leveren aan het debat over technologische ontwikkelingen in de informatiemaatschappij, zoals nieuwe mobiele netwerken, cybersecurity, digitaal onderwijs en gezondheidszorg op afstand. In het ECP | Platform voor InformatieSamenleving participeren ruim 130 partijen die gezamenlijk samenwerken, kennis en visies delen en (inter-)nationale ontwikkelingen volgen en beïnvloeden. Het platform draagt bij aan onderwerpen vanuit de informatiemaatschappij en realiseert daarmee doorbraken en creëert de juiste randvoorwaarden. Hierdoor komen onderwerpen op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven en wordt nuance gebracht aan maatschappelijke discussies. Op die manier kan gezamenlijk meer betekenis gegeven worden aan ICT.

Onmisbare basis

Bart Oskam, Chief Technology Officer bij Eurofiber: “De open, digitale infrastructuur van Eurofiber vormt een onmisbare basis onder de slimme samenleving van de toekomst. Deelname aan het ECP is voor Eurofiber een uitgelezen mogelijkheid om kennis uit te wisselen en samen te werken met relevante actoren in deze samenleving. Het helpt ons bovendien om onze eigen innovaties maximaal te laten aansluiten bij datgene waar de informatiemaatschappij om vraagt.”

Grote kansen voor de zorg

Maarten van Rixtel, bestuurslid ActiZ: “Digitalisering biedt de zorg grote kansen om het leven van patiënten prettiger te maken en het werk van de professionals kan er makkelijker en interessanter door worden. Het verhoogt de kwaliteit van de zorg door de behandelaar en voor de klant. Ook kan het de efficiency verbeteren. Door ons aan te sluiten bij het ECP, krijgen wij er een platform bij om partijen uit het bedrijfsleven te ontmoeten, en krijgen die partijen de kans de zorg te ontmoeten. Want we moeten dit samen doen – zorg en bedrijfsleven moeten samen oplossingen ontwikkelen om daadwerkelijk toegevoegde waarde voor patiënten en professionals te creëren.”