08-09-2016

Ethische hackers winnen Digital Impact Award 2016

“Project 366 van de GDI Foundation levert met het opsporen en verhelpen van een groot aantal veiligheidslekken wereldwijd een concrete bijdrage aan een veiligere digitale wereld. Gehackt worden heeft een grote impact, maar het voorkomen van een hack door het opsporen van kwetsbaarheden ook. Een missie die waardering verdient,” aldus Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP.

Voor Project 366 scannen security professionals van de GDI Foundation een jaar lang het internet af op zoek naar ‘laaghangend fruit’: bekende securityproblemen die makkelijk misbruikt kunnen worden door criminelen. Gevonden kwetsbaarheden worden door middel van responsible disclosure bij het betreffende bedrijf gemeld met advies over een oplossing. Tot nu toe zijn er ruim 500 veiligheidslekken gevonden in 55 landen.

Digitale onveiligheid grote impact
“Veiligheid en vertrouwen vormen cruciale kernwaarden voor onze digitale samenleving. Daarom is dit jaar gekozen voor een winnaar actief in dit dynamische en cruciale domein. We kunnen heel veel van ethische hackers leren,” zegt Tineke Netelenbos. “Burgers, bedrijven en overheid kunnen alleen samen grip krijgen op het dynamische landschap van kwetsbaarheden en dreigingen. Bewustwording speelt daarbij een rol, maar juist ook het delen van kennis en ervaringen, en dus elkaar helpen bij het vergroten van noodzakelijke kennis en skills. We zijn hier als ECP al volop mee bezig via publiekprivate samenwerking binnen bijvoorbeeld het Platform Internetveiligheid, met de publiekswebsite Veiliginternetten.nl en de landelijke campagne Alert Online die 3 oktober aanstaande van start gaat.”

Digital Impact Award
De Digital Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of project met een zichtbare bijdrage aan de ontwikkeling van de digitale economie. De award is een initiatief van ECP en Nederland ICT. Andere genomineerden waren bunq, een bank die alleen bestaat als app, en XtraEye: een e-health toepassing ontwikkeld voor valdetectie ten behoeve van ouderen door middel van een polsband.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Klik hier als de video over GDI Foundation het niet doet.