16-02-2023

Digitale geletterdheid als vast onderdeel van curriculum

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle leerlingen les krijgen in digitale geletterdheid, in aanloop naar de formele verankering van de vaardigheid in het curriculum. Het ministerie streeft ernaar om in 2023 een ondersteuningsstructuur digitale geletterdheid te ontwikkelen. Stichting Leerplan Nederland (SLO) werkt hier al hard aan.

Enthousiaste scholen die leerlingen willen ondersteunen in hun deelname aan de digitale maatschappij stuiten op uitdagingen. Denk aan de tijdsinvestering in de klas, de beperkte basiskennis van leerkrachten of de onduidelijke inhoud van het leergebied. Er is daarom behoefte aan handreikingen voor de implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum van het funderend onderwijs. ECP wilt graag, met u, een bijdrage leveren aan deze ondersteuningsstructuur. Wij inventariseren welke organisaties uit ons netwerk, en breder, mogelijk kunnen bijdragen. Deze inzichten delen we met OCW.

Draagt u digitale geletterdheid en het onderwijs een warm hart toe? Vul dan hier de enquête in waarin u kunt aangeven hoe u denkt over:

– Hoe het netwerk rondom het onderwijs kan bijdragen aan de implementatie;
– Wat de belangrijkste knelpunten zijn bij professionalisering van leraren, kwaliteit (en beschikbaarheid) van les en leermateriaal, ICT- infrastructuur en visie en beleid;
– Wat mogelijke oplossingen zijn voor deze knelpunten.

_________
De enquête is een initiatief van ECP met medewerking van Kennisnet en Netwerk Mediawijsheid.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien